Důležité informace

Výstava noriků – 29.6.

Přehlídka hřebců – 16.3.2024
Fotoreportáž Martiny Kůstkové

Členské příspěvky

je možné platit převodem z účtu či zasláním příspěvku složenkou, a to na č. ú.: 107-6836400247/0100 s nutností uvést své celé jméno, aby bylo poznat od koho platba přišla.

Bankovní spojení

107-6836400247/0100

Kontaktní email

schkpkk@seznam.cz

Sledujte nás na FB

Jak se stát členem

stačí vyplnit přihlášku a souhlas se zpracováním osobních údajů (oba formuláře zde ke stažení – 2021_07_prihlaska_schkpkk, 2021_07_souhlas_os_udaje_schpkk) a zaslat je emailem hospodářce – Jana ŠŮSOVÁ
email: susova-jana@seznam.cz, tel.: 607 225 986 nebo předsedovi svazu – Jaroslav RÉDL
email: redl.jaroslav@seznam.cz, tel.: 603 146 045 nebo je přinést na kteroukoli námi pořádanou akci, výstavu či valnou hromadu a odevzdat osobně

Výhody členství pro chovatele

– zvýhodněné ustájení koní na námi pořádaných akcích nebo ustájení zdarma
– startovné zdarma pro klisny v rámci kol šampionátu skoku ve volnosti tříletých
– příspěvky na cestovné při účasti na námi pořádaných akcích s vlastním koněm
– jednou ročně pozvánka na valnou hromadu svazu se zajištěným občerstvením

Cena
– členství ve SCHKPKK činí příspěvek 500 Kč/rok
– z toho 100 Kč představuje roční příspěvek ASCHK, tento příspěvek se platí pouze jednou, pro případ, že jste členem i jiných chovatelských svazů
– za příspěvek ASCHK je každému členu zasílán zdarma jednou za 2 měsíce časopis Koně

Aktuality

14.4.2016 – zápis klisen – KV

Ve čtvrtek 14.dubna se konaly zápisy klisen do plemenné knihy ČT v Karlovarském kraji. Zapsáno bylo celkem 10 klisen, tři patřily k ČT, jedna k holštýnské PK a 6 k slovenskému teplokrevníku CS. text a foto: Martina Kůstková

Čtvrté místo z celostátního finále putovalo do Blovic

V sobotu 19. března se konalo v Herouticích celostátní finále čtyřletých klisen plemene ČT ve skákání ve volnosti. Z šesti kvalifikačních kol v Brně, Písku, Herouticích, Měníku, Frenštátu pod Radhoštěm a Štěnovickém Borku postoupilo 24 klisen. Na samotné finále jich...

XIX. přehlídka plemenných hřebců – 12.3.2016 – Štěnovický Borek

Devatenáctý ročník přehlídky plemenných koní  západočeské oblasti hostil  ranč rodiny Jiráků ve Štěnovickém Borku u Plzně dne 12. března.  I zde se sešlo několik stovek chovatelů, kteří o týden dříve navštívili přehlídku v Zemském hřebčinci Písku. Program, sestavený...

Jihočeská přehlídka – 5.3.2016

V sobotu 5. března navštívili západočeští chovatelé a majitelé koní Jihočeskou přehlídku. Při ní bylo předvedeno celkem 31 plemenných hřebců.  Z chovu  Radomíra Fišera pocházel devítiletý ryzák 1558 Galandro ZH po Guidam Sohn, který přímo v hřebčinci působí. Naopak z...

Schůzka výboru – 28.1.2016 – Sulkov

Přítomni: Rédl, Jílková, Březinová, Janda, Iha, Macán, Knor, Kodadová, Hanzlíková. Omluveni: Konvalinková Neomluveni: Donthová Hosté: Ing. Tetzeli, Ing. Březina, Malinová, Křiváčková, Bláhová. Rédl: Uvítání přítomných, sdělen  návrh na změnu stanov - členská základna...

Výborová schůze – Horní Lukavice 17.12.2015

Horní Lukavice 17.12.2015 Přítomni: Rédl, Březinová, Jílková, Iha, Janda, Knor, Kodadová, Hanzlíková, Macán. Hosté: Ing. Březina, Ing. Tetzelli, Blažek, Malinová, Nekolová, Nekola. Neomluveni: Donthová, Konvalinková. Omluveni: Vraná, Sviták, Sůsová, Kůstková....

Výběr hřebců do plemenitby PK CS – 20.-21.11. – Mnětice

Dva noví plemeníci Výběr hřebců do plemenitby PK CS se konal ve dnech 20.-21.11 v Mněticích. Z devíti mladých 2,5 letých hřebců komise vybrala nakonec jen jednoho. Z oblasti se se svým hannoverským hřebcem Drossland P. po Drosselklang II, z matky Lady Landgraf po...

Titul šampionky hříbat zůstal v oblasti – 3.-6.9.2015 Zduchovice

Ve dnech 3.9.-6.9.  probíhalo ve Zduchovicích finále KMK drezurních a skokových koní. Za oblast v drezurních soutěžích nestartoval nikdo, ale mezi skokovými koňmi jsme zástupce měli. V kategorii čtyřletých klisen startovala Gina (Drosselklang II, Gallera po Faraday)...

Fotogalerie

KMK 2014


Kontakty

Předseda Svazu
Rédl Jaroslav
tel.: 603 146 045 | e-mail: redl.jaroslav@seznam.cz

Místopředseda Svazu
Knor Zdeněk
tel.: 606 950 775

Členové
Blažek Pavel

tel.: 603 526 446 | e-mail: trawelstud@email.cz

Březinová Jana
tel.: 731 478 164 | e-mail: Legacy.k@seznam.cz

Davídková Vladimíra
tel.: 607 654 639 | e-mail: jkuslavan@seznam.cz

Foist Jiří
tel.: 731 446 395 | e-mail: jirifoist@gmail.com

Iha Vladimír ing.
tel.: 607 843 056

Macán Jindřich
tel.: 606 307 362 | e-mail: macanova.marie@seznam.cz

Rittich Pavel
tel.: 723 983 411 | e-mail: losagaros@seznam.cz

Šůsová Jana
tel.: 607 225 986 | e-mail: susova-jana@seznam.cz

Vraná Petra
tel.: 603 540 747 | e-mail: petra.vrana@seznam.cz

Neváhejte nás kontaktovat:

O nás

Svaz chovatelů koní Plzeňského a Karlovarského kraje, dříve Západočeského kraje, (dále jen „Svaz“) byl založen v roce 1992. Hlavními zakládajícími členy byli pánové Milan Košan, Jan Fišer, Miroslav Zienert, Ing. Václav Nágr a Ing. Miloslav Mentlík. Těmto zakládajícím členům, ale rovněž všem ostatním, kteří se na založení svazu podíleli, se během několika let podařilo vytvořit konsolidovaný a funkční svaz chovatelů a příznivců koní, který zejména prostřednictvím svého předsednictva je schopen zajistit chovatelům v oblasti přenos informací z chovu koní v republice i v Evropě. Svaz od svého založení do dnešní doby sdružuje chovatele všech plemen koní, a to jak koní zařazených do jednotlivých plemenných knih, tak koní tzv. bez původu. Zahrnuje oblast bývalého Západočeského kraje, to znamená nynějšího kraje Plzeňského a Karlovarského a ve Svazu jsou zaregistrovaní i chovatelé z Ústeckého kraje a dokonce i z Prahy. Svaz je liberálně otevřen  i pro chovatel, kteří mají sídlo mimo Západočeský kraj, ale mají o členství ve Svazu zájem. Svaz poskytuje chovatelům informační a poradenské služby, a to prostřednictvím odborníků, kteří jsou členy svazu, Svaz poskytuje veškeré dostupné informace z oboru chovatelství, veterinární medicíny, krmivařiny apod.

Stalo se již dobrou tradicí, že Svaz pořádá v průběhu roku výstavy koní zaměřené na plemenné hřebce, chovné klisny, mladé klisny a dorost. Při těchto akcích mají chovatelé jedinečnou možnost porovnat kvalitu svých odchovů a současně získat ucelené informace o novinkách v chovu jednotlivých plemen. Na každou chovatelskou akci je zvána odborná komise složena jednak z členů Svazu, do komisí jsou zváni i renomovaní chovatelé z jiných oblastí.

Koně odchovaní členy Svazu již získali řadu ocenění na celostátních přehlídkách (klisny ČT získaly několik velmi dobrých umístění ve finále celostátních přehlídek), významné úspěchy zaznamenali také chovatelé  malých plemen (welsh pony a cob, shetland pony, Shagya arab a huculských koní) a to jak na domácí scéně tak i v zahraničí.

Financování chovatelských akcí zajišťuje Svaz z části z vlastních prostředků, z části čerpá z prostředků státního rozpočtu. Vedle významných chovatelských přehlídek Svaz ze svého rozpočtu poskytuje finanční příspěvky na akce pořádané chovateli málopočetných plemen a rovněž tak na akce pořádané chovateli chladnokrevných koní. Zde je třeba uvést, že se jednánejen o přehlídky cjhladnokrevných koní, ale i zkoušky mladých chladnokrevných klisen, soutěž v orbě a soutěž v těžkém tahu.

Činnnost Svazu se řídi stanovami. Vrcholným orgánem Svaz je Valná hromada, která se schází jednou za rok. Každé čtyři roky je valnou hromadou voleno předsednictvo Svazu, které je patnáctičlenné. Členové předsednictva pak ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. Předsednictvo vede Svaz mezi jednotlivými Valnými hromadami. Valná hromada navrhuje a schvaluje delegáty, kteří pakhájí zájmy chovatelů sdružených ve Svazu na jednání Asociace svazů chovatelů koní ČR.

Důležité odkazy

Zemský hřebčinec v Písku
www.zemskyhrebcinecpisek.cz
e-mail: hrebcinec.pisek@quick.cz

Zemský hřebčinec v Tlumačově
www.hrebcinectlumacov.wz.cz
e-mail: hrebcinec-tlumacov@volny.cz

Equiservis konzulent s.r.o.
Oblast Západních Čech
Ing. Jan Šíma
tesl.: 777 242 685
e-mail: lucie.simova@seznam.cz

Státní orgány

Ministerstvo zemědělství ČR, odbor živočišných komodit
Ing. Jiří Machek
tel.: 221 812 450
e-mail: machek(zavináč)mze.cz
www.mze.cz

Česká plemenářská inspekce
e-mail: sekretariat@cpinsp.cz
www.cpinsp.cz

Asociace svazů chovatelů koní ČR
Blahoslav Políček
tel.: 731 482 476
e-mail: info@aschk.cz
www.aschk.cz

Chovatelské svazy

Svaz chovatelů českého teplokrevníka (SCHCT)
Český teplokrevník z.s.
U hřebčince 479
397 01 Písek
tel.: +420 773 638 889
e-mail: rpk@ceskyteplokrevnik.cz
https://www.ceskyteplokrevnik.cz/

Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka (SCHSC)
Sekretariát SCHCS
U Kapličky 14, Mnětice
530 02 Pardubice
Tel.: 603 525 377
E-mail: schcs@studbookcs.cz
Korespondenční adresa
Martina Bečková
Heřmánkovice 162, 549 84
Tel.: 603 525 377
E-mail: schcs@studbookcs.cz
https://slovensky-teplokrevnik.cz

Svaz chovatelů moravského teplokrevníka (SCHMT)
Ing. J. Burešová
tel.: 732 206 628
e.mail: farma-bures@seznam.cz
www.moravskyteplokrevnik.wz.cz

Kůň kinský
Libuše Půlpánová
tel.: 602 300 128
e-mail: equus.kinsky@volny.cz
www.equus-kinsky.cz

Plnokrevný arab
J. Lacina
www.achpak.cz

Shagya arab
Otto Dlabola
tel.: 491 814 259

Českomoravský belgický kůň
ASCHK ČR
tel: 382 210 644
e-mail: info@aschk.cz
www.cmbk.cz

Norik a slezský norik
Tomáš Janda
tel.: 607 502 445
e-mail: info@aschk.cz

Český sportovní pony
Markéta Nevřívá
tel.: 606 761 817
e-mail: marketa.nevriva@univit.cz

Svaz chovatelů shetland pony
T. Bruková
tel.: 606 805 828
e-mail: schshp@schshp.wz.cz

Welšská plemena (sekce A, B, C, D a WPBR)
Blahoslav Políček
tel.: 731 482 476
e-mail: info@aschk.cz
www.welsh-cz.info

Welsh pony
Ivan Vuuerenova
tel.: 605 947 208
e-mail: info@welsh-cz.info
www.welsh-cz.info

Hafling
Rudolf Nachtigal
tel.: 602 523 002
e.mail: rudolfnachtigal@seznam.cz
www.haflingove.cz

Hucul
Ing. J. Jelinek
tel.: 777 855 006
e-mail: jelineking@seznam.cz

Lipicán
M. Maršálková
e-mail: info@lipican.cz
www.lipican.cz

Kladrubský kůň
Z. Dyková
469 681 135
e-mail: slatinany@nhkladruby.cz
www.nhkladruby.cz

Jockey club ČR (anglický plnokrevník)
e-mail: dostihy@dostihy.cz
www.dostihy.cz

Česká klusácká asociace (klusácká plemena)
e-mail: trotting@czetra.cz
www.czetra.cz