V sobotu 5. března navštívili západočeští chovatelé a majitelé koní Jihočeskou přehlídku. Při ní bylo předvedeno celkem 31 plemenných hřebců.  Z chovu  Radomíra Fišera pocházel devítiletý ryzák 1558 Galandro ZH po Guidam Sohn, který přímo v hřebčinci působí. Naopak z Tachovska dovezl Jaroslav Rédl mladší  desetiletého bělouše Caro ZH (Catango Z), který i v letošním roce bude působit na stanici v Bernarticích. Dvojici nových hřebců ze stanice Pernarec prezentovala Jana Hanáková. Nováčkem v chovu bude belgický teplokrevník Brando po Codex, kterého si poprvé od zařazení do PK CS prohlédla veřejnost. Ten v průběhu předvádění sršel temperamentem a rozhodně to svému předvaděči Jaroslavu Rédlovi neulehčoval. Kolekci teplokrevníků doplnil velmi krásný slezský norik Nero bečvanský (Neguš) v majetku Ladislava Karáska, který hřebce zapůjčil právě na stanici v Pernarci. Posledním, kdo oblast reprezentoval byl welsh cob sekce D 2198 MBS Flying Rocket po Glantraeth The Dominator v majetku Michaely Pešíkové. Všichni držitelé hřebců měli své svěřence vzorně upravené, jak se na významnou chovatelskou událost sluší.
text a foto Martina Kůstková