Pardubice

Klatovští reprezentovali chladnokrevně

Součástí výstavy ,, Koně v akci a film´´ v Pardubicích byla prezentace chladnokrevných koní, která se skládala z orby, ovladatelnosti v kládě, těžkého tahu a celostátních výstav tříletých klisen plemene norik, slezský norik a českomoravský belgik. U nich hodnotili členové jednotlivých plemenných knih, kdy v komisi PK norika zasedl Tomáš Janda ze Zdeslavi.  Mezi klisnami čmb oblast žádné zastoupení neměla, ale z oblastní výstavy ve Filipově Hoře na Domažlicku si postup vybojovaly dvě norické klisny. První z nich byla vítězka oblastní výstavy 24/245 Šiška po Schram, z matky 24-598 Zorka po Nezbeda, chovatele Františka Majera z Klatov, patřící Václavu Hofmanovi z Božtěšic. Druhá klisna umístěná na oblastní výstavě  jako třetí, byla také po otci Schram, jmenovala se 21/881 Dáša a narodila se klisně 12/237 Dita po Schachen. Chovatelkou i majitelkou je Marcela Garguláková z Klatov. Obě klisny byly úspěšné i ve finále, protože Šiška v Pardubicích obsadila výborné třetí místo a Dáša čtvrté. Západočeskou oblast reprezentovala rovněž slezská norička 46/208 Grapa S Hradčany po Brynet, z matky 46/804 Striga po Gosun. Bábou této klisny je v soutěžích pro chladnokrevné koně úspěšná klisna Síla vůle po Gomur, která soutěžila se svým majitelem Josefem Svobodou z Pěčína u Rychnova nad Kněžnou. Ten je také chovatelem Grapy. Majitelem klisny je Vlastimil Bret z Prahy . Klisnu připravovala jak ke zkouškám výkonnosti, tak na výstavu Jitka Bretová v Neprochovech. Po druhém místě v oblastní výstavě Grapa obsadila v celostátním finále stejnou pozici. Všechny klisny z Klatovska ve finále uspěly.

Do soutěže ovladatelnost v kládě vyrazil ze stáje se Stojanovicích Petr Procházka s plemennými hřebci Nacho vsetínský a White Tiger. Jedenáctiletý norik White Tiger, syn v Ostřetíně působícího Wendyse skončil v soutěži devátý. Slezský norik  Nacho vsetínský po Nacho Salazar se umístil třináctý.

Je škoda, že výstava Koně v Pardubicích se koná už několik let ve stejném termínu, jako finále KMK teplokrevných koní. Diváci tam musí z celostátních výstav tříletých vybírat.

text a foto Martina Kůstková