VIII. cena českých chovatelů – 14.-15.6.2014 – Písek

O víkendu 14.-15.6. pořádal Zemský hřebčinec Písek jezdecké závody. Vedle otevřených soutěží patřila sobota zejména koním českého chovu. Za západočeskou oblast startovali tři jezdci. Dařilo se Petru Maškovi s Aldinem (Al Campo), který absolvoval bezchybně Cenu českých chovatelů S** a postoupil do finále. Valach je chovu a majetku ing. Pavly Tolarové. Závodů se rovněž zúčastnila Kristýna Hofmeisterová s koňmi Ziantus M a Jasněnka (Jaspis). S vlastní klisnou obsadila druhé místo v Ceně okresních agrárních komor. Největší úspěch však přineslo západočechům vítězství plemenného hřebce Galandro ZH v Ceně českých chovatelů. Ten je sice v majetku ZH Písek, ale narodil se u chovatele Radomíra Fischera z Chodské Lhoty -Výrova. Ryzák je synem holandského hřebce Guidam Sohn a klisny Palomina Princes po Lopez-17.

M.Kůstková