Základní údaje

Pořadatel:                    Svaz chovatelů koní Západní Čechy a Stanice hřebců Zdeslav
Datum konání:             28. 5. 2016
Místo konání:                Zdeslav 
Kolbiště:                       Povrch travnatý, 100 x 60 m
Opracoviště:                 Povrch travnatý, 80 x 80m

Funkcionáři závodů:

ředitel:                          Tomáš Janda
tajemník:                      Jaroslav Rédl
rozhodčí:                       Jiří Zasadil, Jaroslav Straka, Miroslav Maršálek
správce kolbiště:           Jan Hudač, Josef Našinec

Technické údaje

Soutěže jsou jednokolové:

 Sobota 28. 05. 2016 – jednospřežní + dvojspřeží

Soutěž č. 1: Ovladatelnost v kládě – 2. část kombinované soutěže kvalifikace MČR jednospřeží

max. 10 překážek, kláda průměru 20 až 35 cm a délce 8 m, chod krok

 

Soutěž č. 2: Formanská jízda – 1. část kombinované soutěže kvalifikace MČR jednospřeží

max. délka 600 m, max. 14 překážek, chod krok a klus

 

Soutěž č. 3: Těžký tah – 3. část kombinované soutěže kvalifikace MČR jednospřeží

základní váha 500 kg, chod krok

 

Soutěž č. 4: Ovladatelnost v kládě – 2. část kombinované soutěže kvalifikace MČR dvojspřeží

max. 10 překážek, kláda o průměru 20 až 35 cm a délce 10 m, chod krok

 

Soutěž č. 5: Formanská jízda – 1. část kombinované soutěže kvalifikace MČR dvojspřeží

max. délka 600 m, 10 – 14 překážek, chod krok a klus

 

Soutěž č. 6: Těžký tah – 3. část kombinované soutěže kvalifikace MČR dvojspřeží

základní váha 1500 kg, chod krok

 

Soutěž o AMAZONKU POŠUMAVÍ bude probíhat v rámci soutěže „formanka“ a „ovladatelnost v kládě“ při soutěži jednotlivců nebo párů – podle toho s jakým spřežením budou „Amazonky“ soutěžit J !

 

Předběžný časový harmonogram

Sobota 28.05.2016

od 09.00           prezentace na věži rozhodčích

10.00 hod         soutěž č. 1 + 4

14.00 hod         soutěž č. 2 + 5

15.30hod          soutěž č. 3 + 6

17.00 hod         vyhlášení výsledků jednospřeží

17.30 hod         vyhlášení výsledků dvouspřeží

Prezentace do jednotlivých soutěží vždy nejpozději 30 min před plánovaným zahájením soutěže

Přihlášky

Uzávěrka               25.05. 2016 ve 20.00 hod

email:                    amazonka.posumavi@seznam.cz

případně telefon   Tomáš Janda

ve výjimečných případech je možné se dohlásit ráno na místě, nejpozději ale do 10.hodin !!

Všeobecné údaje:

1)Startovné: jednorázově 150 Kč za každého koně

2) Občerstvení zajištěno v areálu soutěží.

3) Ustájení se nezajišťuje

 

Veterinární předpisy

Vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušnému veterinárnímu dozoru příslušné veterinární potvrzení pro přepravu obsahující všechny náležitosti. Veterinární přejímka 8.00 až 10.00.

 

Poskytované služby

Lékařská služba, veterinární služba, podkovářská služba za úhradu vykonaných úkonů.

 

Ostatní ustanovení

Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztráty předmětů a jejich poškození. Závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí.

 

Dekorování a floty vždy po skončení příslušné soutěže.

Dílčí soutěže – poháry do 3.místa, floty do 5.místa.

Kombinovaná soutěž – poháry do 3. místa, floty dle pořadí.

 

Rozpis schválen Svazem chovatelů koní Západní Čechy.

2016_05_28_zdeslav (doc)
2016_05_28_zdeslav (pdf)