Jezdecký sport a veřejnost

Jezdecký sport a veřejnost zpracovala Daniela Donthová, 2010   Za poslední roky zájem o jezdectví značně stoupá. Je to do jisté míry trendovou záležitostí, ale také nový způsob, jak aktivně relaxovat. Doufejme, že tento trend nezmizí, ale promění se v něco, jako...

Zkušební řád ČT

ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČESKÉHO TEPLOKREVNÍKA Ve zkušebním řádu jsou uvedeny zásady a pravidla pro jednotlivé druhy posuzování a výkonnostních zkoušek a zásady pro složení a určování hodnotitelů nebo hodnotitelských komisí. Hodnotitelem může být člen SCHČT nebo hodnotitel...