Valná hromada byla kvůli pandemické situaci pořádaná až poslední víkend v srpnu v poledních hodinách při NPKK.

Dopoledne probíhalo posuzování koní Kinských a odpoledne proběhly Slavnosti koní, kde byli oceněni prémiovaní jedinci koní Kinských a dále byly jezdecké ukázky koní všech plemen. Kompletní výsledkové listiny jsou na webových stránkách svazu.

Následovaly výkonnostní zkoušky klisen a hřebců z nichž byl do plemenitby vybrán Dominátor Kinský po Mineral.

Koně Kinští startovali v drezurních soutěžích, parkurech i všestrannosti. Vyhodnocení je prezentováno na VH a v chovatelské publikaci, kterou svaz každoročně vydává pro své členy.

V roce 2020 bylo chovatelům k dispozici 17 plemenných hřebců z toho 3 prostřednictvím ID.

Populace klisen se zvýšila na 370 a narodilo se v PKKK 19 hříbat.

Chovatelská podpora je 3 000,- Kč na narozené hříbě v PKKK.

V roce 2021 bude v chovu působit 22 plemenných hřebců na připouštěcích stanicích z toho několik pouze mraženými ID.

28. srpna 2021 proběhne v Hradištku u Sadské Šampionát KK v drezuře a parkuru.

29. srpna bude dopoledne NPKK a odpoledne vyhlášení prémiovaných koní a Slavnosti koní.

14. září 2021 výkonnostní zkoušky klisen a hřebců