Ve zkouškách zářily norické klisny

V pátek 18.srpna se sjeli majitelé chladnokrevných klisen do Štíhlova u Javorné na výkonnostní zkoušky a výstavu tříletých chladnokrevných klisen. V objektu Václava Maršálka proběhly výkonnostní zkoušky klisen poprvé.  Předchozí ročníky hostila vždy Filipova Hora, která patřila  mezi  místa, kam se každý rád vracel. Bohužel po zrušení chovu koní lesní společnosti Trhanov bylo třeba najít v oblasti jiného pořadatele.  Nyní se tedy milovníci chladnokrevným koní sjeli na Šumavu, do  druhého největšího chovu čmb  v republice.

Součástí programu bylo také ohodnocení oslíků u zevnějšku a v zápřeži. Voditelnost, poslušnost a povahu hodnotil tajemník ASCHK Blahoslav Políček, který posuzoval dvě klisny pocházející z chovu Libora Veselého z Čakoviček. Na desce se více líbila Anežka patřící Radku Jandovi ze Zdeslavi. Naopak ve zkouškách získala lepší hodnocení  Lída v majetku Hany  Kašparové ze Štěnovic. Ta sice dovezla klisny dvě, ale mladší oslice hodnocena nebyla, kvůli nízkému věku.

Vedle B.Políčka pracovali v komisi u chladnokrevných klisen ještě ing. Václav Sitter z Prachatic a Tomáš Janda ze Zdeslavi, který rovněž vybíral prostor pro zkoušky.  Ten byl sice od občerstvení pro diváky trochu daleko, ale jednoznačně se jednalo o výborné místo právě pro posuzování  zápřeže. Barevnost doplnily také květiny dovezené Jaroslavem Rédlem, které umocnily slavnostní ráz akce. Do zkoušek majitelé přihlásily 6 klisen čmb a tři norické.  4 klisny byly starší a účastnily se pouze ZV, zbývajících  pět  komise posuzovala v rámci výstavy.  U posouzení klisen však neměli hodnotitelé jednoduchou úlohu, protože předvedení v mechanice pohybu, zvláště v klusu bylo u některých předvaděčů tragické. Samotné klisny by i klusaly, kdyby jim předvaděči stačili. Mezi noričkami zvítězila Vanda 21/102 po Šumík, z 21-715 Vesna po Goméz chovatele Matouše Dufka z Pasečnice.  Ten je také chovatelem vítězky celostátní přehlídky  norických klisen z roku 2015, klisny Viki. Letošní šampionka oblastní výstavy pochází ze stejné matky Vesna, která je už zjištěná březí po hřebci Streit, stejně jako její dcera. Druhá se na výstavě noriček umístila 23/873 Lenka po Schifon, z 26/14 Lída po Ministr chovu a majetku Pavla Ritticha z Kyselky. Sama Lída už dala v chovu tři dcery, z nichž Luna po Nacho Salazar, absolvovala ZV právě na Filipově Hoře. Na třetím místě se umístila Lery 11/871 po Sargot, z 11/59 Lila po Hubír z Ostřetína-3 z chovu Josefa Váni, v majetku Věry Hofmanové z Božtěšic. Matka této klisny už dala čtyři dcery a byla shodou okolností také zakoupena do oblasti Hanou Kašparovou, která už z ní má letošní hříbě. Jinak v původu Lili je výrazný vliv slezského norika.

U plemene českomoravský belgik komise lépe dodnotila 24/353 Šárku (z matky 24/124 Šarina po Max), která byla v lepším typu belgika než její stájová kolegyně 24/354 Martina. Obě patřily do kolekce šesti dcer plemeníka Baluf a patřily Václavu Maršálkovi.  Zajímavá u nich byla rovněž rodina matky, protože všechny klisny pocházely z jedné rodiny, založené klisnou ZČ 1026 Šárka po Agent I-1. Svou převahu dokázaly ve zkouškách norické klisny, které se umístily na prvních místech v obráceném pořadí výstavy. Zvítězila Lery s Václavem Hofmanem ohodnocená 8,39 body, druhá Lenka získala 8,18 bodu a třetí Vanda měla 7,99. U čmb se nejlépe dařilo 24/354 Martině (z 24-14 Magda po Max), která získala 7,74 bodu.  Z jejích dvou pravých sester pětiletá 24/274 Monika získala 7,69 bodu a čtyřletá 24/325 Majda nesplnila tah. Na dalším místě se umístila s 7,27 body 24/323 Šibalka (z 24/971 Šarlota po Bingo) a poslední hodnocenou byla s 7,19 body Šárka 24/353 ( z 24/124 Šarina po Max). V průběhu zkoušek komise zkontrolovala klisnám sedlové výžehy, protože měla podezření, že jedna klisna absolvovala vozatajskou část dvakrát a v páru byl vyměněn pouze podsední kůň. To se potvrdilo, takže nepoctivému majiteli byla klisna rovněž vyloučena.

 

Martina Kůstková

Odkaz na fotogalerii:

http://www.jezdectvi.cz/fotogalerie-detail.aspx/zkousky-a-vystava-chladnoklrevnych-klisen-stihlov-u-javorne