POZVÁNKA.
Pozvánka a rozpis pro všechny chovatele a držitele klisen ČT ,CS, a ostatních narozených v roce 2012, k výkonnostním zkouškám ,které se konají 16.9. ve Štěnovickém Borku a 25.9. v Nebanicích.
Program: 9.00 až 10.00 Hod. Veterinární přejímka.( Musí být odebraná krev né starší 6ti měsíců a pravidelné očkování dle vet. podmínek.)
10.30 Porada účastníků
10.45 Skok ve volnosti a po ukončení všech klisen, následně předvedení na drezůrním obdelníku ,kavaletovou řadou a skokem v postupové řadě.
Přihlášky je třeba zaslat pro Štěn. Borek do 13.9. Pro Nebanice do 22.9.2015 na emailovou adresu redl.jaroslav@seznam.cz nebo poštou na moji adresu,nebo tel. 603146045.