Sulkov 17.1.2019

Přítomni: Rédl, Knor, Macán, Iha, Janda, Vraná, Poláková, Březinová, Vanišová, Šůsová.
Omluveni: Kodadová
Hosté: Holubová, Matějovicová, Blažek, přítel Vanišové.
Rédl: Zpráva o přípravách na VH, pozvánky na VH, večeře opět na lístky pro členy svazu.
Pozvánky na VH rozeslány členům mailem, kdo nemá poštou.
Extra pozvat: Šíma, za Karlovarský kraj, Pitner za Plzeňský, Hanák, Hanáková – spolek pro chov sportovních koní
Vedení schůze – Tetzeli,
Zprávy za svazy: Březinová, Janda, Blažek, Vraná, Hanáková.
 
Výstava Štěnovický Borek: 17. březen – neděle.
Stánky a vystavovatelé jako obvykle + farmářské trhy. 
Pozváno cca 40 hřebců, doprovodný program v přípravě.
20 boxů pronajmou s postavením + 10 stabilních místních.
Vanišová – nově upravit www stránky
Blažek: zpráva o pořádání Národní výstavy pony v Plasích – 17. – 18. srpna – žádost o dotace.