zahájení v 18:00 hod.

Přítomni: Macán, Vanišová, Šůsová, Kodadová, Iha, Janda, Knor, Poláková

Omluveni: Březinová, Vraná

 

Zahájení: J. Rédl

·         zhodnocení výstavy ve Štěnovickém Borku:

1.       Zdražené mobilní boxy, diskuze zda a v jakém počtu byly letos využity.

2.       Občerstvení VIP, pro příští roky pouze oproti lístečku, chodí se najíst mnoho lidí bez nároku na občerstvení, chce to také k výdeji někoho rázného. Příští rok navíc bude pouze pro organizátory, čímž se ušetří porce.

3.       Stánky a cena za stánek, letos poprvé se za malý stánek platilo 500 Kč, za velký 1000 Kč, zřejmě necháme i na příští rok, avšak některým stánkařům se i tak nechtělo platit, že si tolik nevydělají. Příště se musí včas a důrazně předem upozornit na poplatek za stánek, aby se předešlo dohadům na místě.

4.       Program výstavy hodnocen kladně organizátory i diváky. Diváků přišlo platících cca 530, což je téměř jednou tolik co loni. Letos také byla výstava dobře nazvučena.

5.       Propagace v médiích před výstavou byla kladně hodnocena a byla dostatečná. Avšak řešili jsme firmu Agrowest, která měla velkou reklamu na plakátech výstavy a nakonec nikdo nedorazil.

6.       Program a časové zařazení chladnokrevných koní v rámci výstavy.

·         schválení odměny J. Rédlovi za pořádání výstavy a práci kolem výstavy 5 000 Kč

·         schválení odměny J. Šůsové za vedení účetnictví a hospodářskou činnost 3 000 Kč

 

Zápis: Vanišová