Zápis z VH

Již brzy

Vyjádření k ústní stížnosti pana Václava Dufka

Václav Dufek rozporoval některá rozhodnutí RPK N, na která reaguje Rada plemenné knihy takto:

  1. Předvýběr hřebců v Písku:

24/464 Zekon Beri po Zentus Schaunitz XVI z matky 11/176 Rona – figurantní hřebec velkého rámce v dobrém typu norika, ale s méně kvalitními končetinami a nevhodným charakterem – vyřazen.

Elmar (rakouský norik) po Galvanovulkan XV z matky Gisa – menší rámec, nekvalitní fundament a málo prostorný pohyb – vyřazen.

            S tímto rozhodnutím RPK N byl majitel seznámen na místě a je uvedeno ve Vyhodnocení ČP N za rok 2022 a v Ročence Svazu chovatelů a přátel norika 2023 (str.46).

            Podle statutu Rady plemenné knihy chladnokrevných plemen koní (viz Ročenka 2023, str.15), bod 7. Rada plemenné knihy řeší písemná odvolání chovatelů vůči rozhodnutí chovatelské nebo výběrové komise. Chovatelé se mohou na místě odvolat proti rozhodnutí chovatelské nebo výběrové komise do 1 hodiny od zveřejnění výsledku, nebo do 10 dnů revizní komisi uznaného chovatelského sdružení. Kauce činí 1 000,- Kč. K takovému odvolání nedošlo.

  1. Zařazení klisny

Klisna 23/429 Rose Beri (1152 White Tiger, 11/176 Rona) Majitele Václava Dufka je uvedena ve Vyhodnocení ŠP i v ročence Svazu jako jedna z nejlepších klisen a je zařazena do HPKK.        Následující odstavec týkající se přeřazení klisny do PKK se týká klisny 13/194 Dorka (1273 Zentus Schaunitz XVI, 13/303 Vanda), která je v majetku pana Pavla Hubeného: „Velmi kvalitní je také klisna, která splnila náročné požadavky zevnějšku i výkonnosti na zařazení do HPKK, ale protože nesplňuje požadavek stejnosměrného původu do 4 generace, byla na základě rozhodnutí RPK N zařazena pouze do PKK.“

            RPK doporučuje panu Václavu Dufkovi nejdříve se podívat na zařazení své klisny (třeba i na plemennou knihu on line).

  1. Podpora norických hříbat z čistokrevné plemenitby

Podpora není záležitostí RPK N, ale záležitostí Svazu chovatelů a přátel norika, z.s., kterému se v roce 2022 podařilo získat od Lesů české republiky finanční dar ve výši 250 000,- Kč na podporu čistokrevné plemenitby a reprodukce tohoto plemene koní. Podobný dar byl získán už v roce 2021 ve výši 100 000,-Kč. Celá výše daru byla v obou případech rozdělena mezi chovatele koní českého norika za předpokladu, že jejich hříbě bylo registrováno v ÚEK ve Slatiňanech nejpozději do 15. listopadu příslušného roku. Na tento termín byli chovatelé opakovaně upozorňování například v časopisu KONĚ, protože jeho dodržení je nutné pro včasné vyúčtování poskytnuté podpory LČR.

            Stížnost pana Václava Dufka se týkala hříbat 87/55 Gloria (nar. 2.4.2022) a 87/56 Genia (nar. 9.3. 2022). Obě hříbata byla registrována v ÚEK  9.12. 2022. Nesplnila tedy podmínku registrace do data 15. 11. 2022 a nemohla jim být vyplacena podpora.

RPK N považuje za užitečné, aby si chovatelé před stížnostmi na činnost RPK nejdříve dali do pořádku vlastní evidenci.