Přítomni: J.Rédl, V.Konvalinková, Knor, Iha, Jílková, Kodadová, Hanzlíková, Donthová, Macán, Janda

Omluveni: Březinová, Tetzeli, Našinec, Blažek

Hosté: Ing. Šíma, Straka, G.Sviták, A.Pittner, P.Vraná

1 – Přivítání hostů

2 – Zhodnocení práce sezony 2014 – valná hromada, výstava plemenných hřebců,3-letých klisen, hříbat

3 – Informace o finanční situaci ke konci roku 2014

4 – Vzhledem k získání finanční podpory pro svaz jsou vypláceny oproti cestovnímu příkazu příspěvky na cestovné pro vystavovatele a organizátory. V této praxi by svaz rád postupoval i v dalších letech. Výše příspěvků na dopravu bude určena v závislosti na výši získaných finančních prostředků v následujících letech.

5 – Seznámení s nejbližšími akcemi v roce 2015
– Setkání chovatelů Úborsko 17.1.2015
– Valná hromada v Benešovicích 20.2.2015
– Výstava plemenných hřebců, skok ve volnosti 4-letých klisen 14.3.2014 – Štěnovický Borek
– I. Kvalifikace na MČR – Chladnokrevníci  Zdeslav  30.5.2015
– II. Kvalifikace na MČR – Chladnokrevníci Hunčice 4.7.2015
Výstava plemenných hřebců – zdůrazněno již na nutnou přípravu vystavovatelů.

6 – Diskuze o ukončení spolupráce firmy Equiservis Konsulent v Bořeticích a svazu ČT

Sdělení p. Rédlem (jako člena výboru ČT) o závěru ze zasedání ČT o důvodech, kvůli kterým se zaměstnávají 2 zaměstnanci na plný úvazek za 15 tis Kč/měs. Zastupitelé ČT vidí lepší komunikaci mezi svazem ČT a chovateli a tím lepší informovanost chovatelů. Pro oblast Čechy bude k dispozici p. Holík.

Ohlas většiny přítomných byl velmi negativní a zazněly možné negativní dopady rozhodnutí.

Vyjádření Ing. Šímy:

Zdůraznil neetické podání výpovědi (bez udání důvodu) firmě Equiservis Konsulent, i když dle připomínky p. Rédla dle smlouvy v pořádku. Nastínil možné problémy s rozhodnutím svazu ČT. Upozornil na finanční nevýhodnost pro svaz i chovatele a také problémy organizační – svody,…  Předal p. Rédlovi písemný názor Karlovarského kraje.

S názory pana Šímy se většina přítomných ztotožňovala a přispívala svými názory, které ukazovaly na vážnost situace.

Bohužel schůze byla předčasně ukončena kvůli zavírací době restaurace.

zapsala P. Jílková

Zápis schůze Benošovice 16.12.2014 – docx

Zápis schůze Benošovice 16.12.2014 – pdf