Zápis Plzeň Nová Hospoda 8.4.2015

 

Za Plzeňský kraj přítomní: Březinová, Konvalinka ml, Konvalinková, Jílková, Kůstková, Macán, Poláková, Rédl st., Smetana Jiří, Ing. Straka Vladislav, Ing. Svoboda, Hanzlíková Jana, Zienert, Zewelová Kateřina, Kodadová, Štich. = 17čl.

Za K.V. : Šímová Marcela Ing., Šíma Jana Ing., Žižka Václav, Donthová, Vraná. = 5 čl.

 

P.Rédl přivítal přítomné na zvláštním sezení před Konferencí ČT v Humpolci za účelem předání informací zvoleným delegátům zvolených oblastní schůzí. Dnešní setkání bude probíhat formou diskuse. Dále p. Rédl vysvětlil postup, kterým byli delegáti zvoleni.

P. Macán opět nabídl kandidaturu na delegáta a vyzval přítomné k zastoupení. Ing. Šímová projevila zájem o kandidaturu – za KV by  tudíž  byli 2 delegáti.

P. Rédl vysvětlil výpočet delegátů na konferenci dle počtu členů oblasti.

P. Kůstková telefonicky zjistila, že opravdu je možný pouze 1 delegát za K.V.

Ing. Šíma opět  zpochybnil výběr a volbu vybraných delegátů.

P. Rédl opět vysvětlil postup a výběr.

Ing. Svoboda sdělil svůj názor k moci předsednictva ČT a ke stanovám, neinformovanost členské základny o hospodaření Svazu ČT. K nákupu svazových hřebců. Pochválil dobrou práci při zkouškách koní, školení předvaděčů. Problém vidí ve šlechtění koní, komunikaci rady plemenné  knihy s Equiservis konzulent. a s chovateli.

P. Rédl.- oblastní skupiny můžou připomínkovat a své návrhy posílat na předsednictvo ČT k projednání.

Ing. Straka – sdělil, že jeho se konkrétně nikdo na delegaci do Humpolce nikdo neptal.

Cepková –  návrh k projednání problémů kvůli kterým jsme se sešli  a pak zvolit nové delegáty.

Konvalinková – proč svazoví hřebci- proč nákup neprověřených hřebců

Vraná – návrh na ukončení starých sporů a nově a přínosně diskutovat a pak zvolit delegáty. Sdělení výnosu Svazu ČT za rok 2013 – 12 193 629,95 Kč , připomínka k hospodaření ČT, kontroverzní  konzulent Ing. Holík s problematickou minulostí, proč zaměstnanci ČT.

Ing. Šíma- Stanovy – budou úpravy – nebudeme nyní projednávat. Proti rozhodnutí ČT – Equiservis konzulent  – nejde nic víc dělat. Nový zaměstnanci mají 20tis měsíčně, služby E.K byly levnější, zkoušky klisen, výsledovka ČT – požadovat rozvahu, ne svazoví hřebci, zamlžené ceny hřebců, pak si p. Perníček koupil svého soukromého hřebce. sdělení výše fin.částek, které Ing. Holík zpronevěřil.

Cepková- Ing. Holík není přinos, nelíbí se jeho způsob hodnocení na svodech, nekomentuje nahlas – nevzdělává přítomné chovatele. jeden insp. pro celou oblast není dobře.

Ing. Šíma dokládá písemné zápisy k postupné likvidaci E.K.

P.Rédl vysvětlil proč sleva na svazové hřebce

Vraná – ukončit plivání na p. Rédla, ale říci co budeme chtít dále.

Ing. Straka – kdo je majitelem hřebce Klin d Or., kdo nese náklady. Kde byl ustájen hřebec Scyris po návratu z Německa. P.Rédl – 1/2 Sprehe 1/2 ČT – příjmy ČT, Byl v Herouticích.

Ing. Straka – pověřen  úkolem  – Stanovy prostudovat a připomínky  zaslat písemně na ČT . Do Prahy v pátek  na schůzku pojede Ing. Straka, Cepková.

Usnesení pro delegáty na konferenci ČT do Humpolce:

1. Vyslovení nedůvěry předsednictvu ČT

2. Stanovy (viz výše.)

3. Neprůhledné účetnictví – hospodaření svazu

4. Nesouhlas s dáním výpovědi E.K. a dva noví zaměstnanci svazu ČT

5. Nesouhlas s přemístěním veškerého účetnictví do Brna

Hlasování:

Pro: 20

Proti: 0

Zdržel: 2

Na dotaz p. Žižky, když se odvolá staré vedení musíme vědět koho zvolit, do předsednictva ČT navrhla Kodadová E.K.

Dále  se kandidatury vzdali: Macán, Poláková, Březinová.

Nově zvolení: za KV. zůstává Vraná

Plzeňský: zůstává-Kodadová, nově zvolení: Straka, Kůstková, Cepková.

Pro: 22

Proti:0

Zdržel:0