XXII. NÁRODNÍ VÝSTAVA VELŠSKÝCH PLEMEN PONY A COB, 

                      REGIONÁLNÍ VÝSTAVA SHETLAND PONY a IRISH COB

      

                                                      PROPOZICE

 

Národní výstava ČSCHVK, je zároveň celostátním svodem klisen a hřebců a výběrem 3 a 4letých klisen a hřebců do Akceleračního programu (viz. Řád PK VELŠSKÝCH PLEMEN PONY A KOB ČR).

___________________________________________________________________

Datum konání: 17.8. – 18.8.2019

Místo konání: Plasy, ulice V Aleji, okres Plzeň-sever

Pořadatel: Svaz chovatelů Plzeňského a Karlovarského kraje z.s., Český svaz chovatelů velšských koní, Svaz chovatelů Shetland pony

Zahájení výstavy: 17.8. – výstavní kruh A: 9.00hod: Mladý vystavovatel, 12.30 hod: výstava Shetland

                                              pony

                                        – výstavní kruh B: 9.30hod.: Irish cob, následně velšská plemena

                                        -svod klisen a hřebců : od 10.00 hod

                               18.8. – 9.00 hod.: jízdy zručnosti, parkurové skákání, výstavní jezdecké a vozatajské

                                               soutěže

Veterinární přejímka: MVDr.Masopustová

                                       pátek 16.00 – 19.00, sobota-neděle od 8.00 – do 10.30 hod.

Hlasatelka: Dita Frieslová DiS.

Posuzovatelé: Daniel Morgan (Parc stud), Magda Skalická (hřebčín Permoník), Radka Šestáková

Steward: Anna van Vuuren, ing.Jan Friesl, Jiří Pícl

 

17.8.2019

 

Výstavní kategorie:

1.WELSH PART-BRED – v této kategorii mohou být vystavována zvířata s prokazatelným podílem

12,5% velšské krve,KVH není omezena.

2.WELSH MOUNTAIN PONY – KVH do 122cm (sekce A)

3.WELSH PONY – KVH do 137cm (sekce B)

4.WELSH PONY OF COB TYPE – KVH do 137cm (sekce C)

5.WELSH COB – KVH nad 137cm (sekce D)

6.SHETLAND PONY – typ standard (pony do 107 cm KVH)

7.SHETLAND PONY – typ mini (pony do 87 cm KVH)

8.IRISH COB

 

Výstavní třídy velšských plemen:

 1. A) HŘÍBATA POD MATKOU
 2. B) ROČNÍ PONY
 3. C) DVOULETÍ PONY
 4. D) TŘÍLETÉ KLISNY A VALAŠI
 5. E) TŘÍLETÍ HŘEBCI
 6. F) ČTYŘLETÉ KLISNY A VALAŠI
 7. G) ČTYŘLETÍ A STARŠÍ HŘEBCI
 8. H) KLISNY PĚTILETÉ A STARŠÍ, VALAŠI PĚTILETÍ A STARŠÍ

( V PŘÍPADĚ,ŽE BUDOU V TŘÍDĚ MÉNĚ JAK DVA PONY, MOHOU BÝT TŘÍDY SLOUČENY NÁSLEDOVNĚ: B+C, D+E)

 

Výstavní třídy Shetland pony a Irish cob:

 1. A) HŘÍBATA POD MATKOU
 2. B) ROČNÍ PONY
 3. C) DVOULETÍ PONY
 4. D) TŘÍLETÉ KLISNY
 5. E) ČTYŘLETÉ A STARŠÍ KLISNY
 6. F) TŘÍLETÍ HŘEBCI
 7. G) ČTYŘLETÍ A STARŠÍ HŘEBCI
 8. H) VALAŠI TŘÍLETÍ A STARŠÍ

( V PŘÍPADĚ,ŽE BUDOU V TŘÍDĚ MÉNĚ JAK DVA PONY, MOHOU BÝT TŘÍDY SLOUČENY NÁSLEDOVNĚ: B+C, D+E, F+G)

 

Mladý vystavovatel-třída je otevřena pro děti do 16 let , které mohou vystavovat klisny a valachy roční a starší, jehož KVH není vyšší než 148cm. V případě velké účasti se třída rozdělí na mladší a starší.První dva z každé věkové skupiny postupují do finále MV. Posuzuje Radka Šestáková

Umístění budou bodována a součtem ze sobotní i nedělní soutěže budou vyhodnoceni šampion a vicešampion MV. V případě rovnosti bodů, bude v nedělním finále rozhodovat pořadí určené posuzovatelem.

Soutěž je samostatná a není podmínkou účastnit se i nedělní soutěže.

 

Další ustanovení:

Koně budou předváděni v kroku a klusu. Mladí pony do dvou let na výstavní ohlávce, klisny a valaši 3 letí a starší na ohlávce nebo uzdečce, hřebci 2 letí a starší pouze na uzdečce. Hříbata pod matkou mohou být předváděna na výstavní ohlávce. Hřebci 4 letí a starší musí vlastnit licenci od WPCS, uznanou alternativu nebo se účastnit svodu hřebců(pouze velšská plemena). V kategorii 6 a 7 se mohou zúčastnit koně s původem i bez původu, registrovaní jako shetland pony, ale pouze s KVH do 107 cm (u koní bez původu je nutné doložit průkaz koně, kde je patrné, že je kůň registrován v ÚEK a registrační číslo).

Posuzovatel má právo vykázat nezvladatelného koně z výstavního kruhu a případně ho diskvalifikovat.

Pokud posuzovatel usoudí, že konkrétní kůň není v adekvátním zdravotním stavu, např. kulhá, může ho umístit

jako poslední v rubrice nebo koně vykázat z kruhu a diskvalifikovat. Rozhodnutí posuzovatele je závazné.

Úbor předvádějícího: vystavovatel musí být ve výstavním ringu vždy vhodně a čistě oblečen. Bičík nesmí být delší než 75 cm.

 

Ceny pro vítěze:

kategorie 1.-5.

První tři umístění v každé třídě budou odměněni stužkami. První dva postupují do dalšího kola o titul šampion a vícešampion kategorie. První a druhý umístěný v kategorii obdrží stužku, první navíc pohár. První a druhý ze tříd postupují do dalšího kola o titul šampiona a vícešampiona hříbat (třída B), mladých (třída C, D, E), dospělých (třída A,F). Šampion hříbat, šampion mladých a šampion výstavy bude odměněn šerpou a pohárem. Šampionáty budou vyhlášeny zvlášť pro kategorie 1-5 a 6-7. Všichni šampion a vícešampion hříbat, mladých a dospělých, postupují do šampionátu výstavy (Supreme šampion).

Kategorie 6.-8.

První tři umístění v každé třídě budou odměněni stužkami. První dva postupují do dalšího kola o titul šampion a vicešampion kategorie. První a druhý umístěný v kategorii obdrží stužku, první navíc pohár. Šampionát SHP (postupují šampion a vicešampion kategorie mini a šampion a vicešampion kategorie standard.  Šampion a vicešampion SHP postupují do šampionátu výstavy (Supreme šampion). Šampion a vicešampion kategorie IC postupují do šampionátu výstavy (Supreme šampion).

 

18.8.2019

Výstavní soutěže:

 

Mladý vystavovatel-třída je otevřena pro děti do 16 let , které mohou vystavovat klisny a valachy roční a starší, jehož KVH není vyšší než 148cm. V případě velké účasti se třída rozdělí na mladší a starší.První dva z každé věkové skupiny postupují do finále MV. Posuzuje Daniel Morgan

Umístění budou bodována a součtem ze sobotní i nedělní soutěže budou vyhodnoceni šampion a vicešampion MV. V případě rovnosti bodů, bude v nedělním finále rozhodovat pořadí určené posuzovatelem.

Soutěž je samostatná a není podmínkou účastnit se i sobotní soutěže.

 

Lead rein(poník na vodítku)-třída je otevřena pro děti od 3 do 9 let a pro čtyřleté a starší klisny a valachy s KVH do 130cm

LR-A: pro shetland pony 

LR-B: pro velšská plemena, registrované klisny a valachy 4leté a starší sekce A a B do 122cm. 

LR-C: otevřená třída pro klisny a valachy 4leté a starší do 130cm (mimo účastníků LR-A a LR-B)

Lead rein : děti korektní jezdecký úbor- košile, vázanka, sako, bílé nebo světlé rajtky nebo legíny, tříbodová bezpečnostní přilba, tmavá obuv. Vodič elegantní společenský oděv, u dam nejlépe sukně nebo kostým, pokrývka hlavy např. klobouk nebo buřinka. Vodítko musí být zapnuté do nánosníku, nikoliv do udidla. Pomocné otěže, martingaly, bičíky a ostruhy nejsou u dětí povoleny, bičík nebo výstavní hůlku může mít pouze vodič. Udidlo pouze jednoduché lomené. Bezudidlové uzdění je povolené pouze na vlastní riziko vystavovatele ve třídě LR-B a LR-C. Uzdečka musí mít nánosník, sedlo pouze anglické,

nebo bezkostrové v anglickém typu. Pokud jezdec či vodič koně dostatečně neovládá a ohrožuje tím ostatní účastníky bude z kruhu vyloučen!!!

První dva z každé třídy postupují do finále LR, kde bude udělen titul šampion a vicešampion LR. Šampion a vicešampion LR postupují do šampionátu jezdeckých a vozatajských tříd.

 

First Ridden (Začínající jezdec)-třída otevřená pro klisny a valachy britských nativních plemen a WPBr . Zúčastní se pouze poníci 4letí a starší, KVH nesmí překročit 137 cm. Věk jezdce do 12 let, které dovrší v roce konání výstavy. Poníci by měli být ježdění s vhodným stihlovým uzděním (jednoduché jedenkrát či dvakrát lomené stihlo). Bezudidlové uzdění je povolené pouze na vlastní riziko vystavovatele. Pomocné otěže, martingal, bandáže a ostruhy nejsou povoleny, bičík povolen.

Při skupinovém předvádění poníci nesmí cválat, to mohou pouze na požádání posuzovatele při svém individuálním předvedení. Jezdec v jezdeckém úboru (včetně rukaviček). Přilba povinná, uchycená ve 3 bodech.

 

Open Ridden (Otevřená jezdecká třída)-výstavní jezdecká třída otevřená pro klisny, valachy i hřebce britských nativních plemen a WPBr, s následujícími pravidly:Zúčastní se pouze koně 4letí a starší, KVH neomezená, rozděleno do kategorií do 137 cm KVH a od 138 cm KVH výše. Minimální věk u jezdců na hřebci: 14 let, které dovrší v roce konání výstavy. Koně by měli být ježdění s vhodným stihlovým uzděním (jednoduché jedenkrát či dvakrát lomené stihlo). Bezudidlové uzdění je povolené pouze na vlastní riziko vystavovatele. Pomocné otěže, martingal, bandáže a ostruhy nejsou povoleny, bičík povolen. Účastníci výstavní třídy Open Ridden nemohou startovat v soutěži First Ridden.

 

Open Driving (Otevřená zápřahová třída)

A: Velšské jednospřeží a dvojspřeží A, B + malé WPBR (WPBR do 137 cm KVH)

B: Velšské jednospřeží a dvojspřeží C, D + velké WPBR (WPBR od 138 cm KVH)

C: Otevřená drivingová třída pro pony do 148cm KVH, mimo účastníky třídy A a B

 

 Tato třída je otevřena pro klisny, valachy i hřebce, s výjimkou klisen, které mají pod sebou v daném roce neodstavené hříbě. 

Úbor vozataje: povinná vhodná pokrývka hlavy (klobouk, buřinka, cylindr). Povinná přikrývka na kolena, povinné rukavice a bič se šlahounem vhodné délky, oblečení v anglickém stylu: pánové oblek s košilí a kravatou, dámy sukně halenka a sako, nebo šaty a sako, nebo kalhotový kostým a vhodná obuv.

Použití uzdění bez udidla, nebo hackamore není v zápřahových třídách povoleno. Pony musí být zapřažen v korektním postroji, doporučuje se postroj poprsní. Pro jednospřeží a tandem je možné použít kromě dvounápravového i jednonápravový kočár (sulka, gig), u dvojspřeží a čtyřspřeží pouze dvounápravový.

První dva z každé třídy postupují do finále Drivingu, kde bude udělen titul šampion a vicešampion Drivingu. Šampion a vicešampion  postupují do šampionátu jezdeckých a vozatajských tříd.

 

Další ustanovení: Šampion a vicešampion LR a první dva z ostatních tříd postupují do šampionátu jezdeckých a vozatajských tříd.

__________________________________________________________________________________

 Sportovní soutěže:

 

Úbor pro jezdecké soutěže: jezdecký úbor dle pravidel ČJF a pravidel výstavnictví schválených ČSCHVK. Pomocné otěže a ostruhy nejsou povoleny. Bezudidlové uzdění je povolené pouze na vlastní riziko, uzdečka musí mít nánosník. Bič povolen.

 

Jízda zručnosti s vodičem-pro děti do 9 let na koni vedeném vodičem, kůň tříletý a starší. Vítězí dvojice s nejvyšším počtem bodů, při rovnosti bodů rozhoduje čas.

Jízda zručnosti bez vodiče-pro jezdce bez omezení, kůň starší tří let. Hodnocení jako u č.1

Trail na ruce-jednoduchá překážková dráha, kde se mohou zúčastnit děti i dospělí a koně bez omezení věku a pohlaví.

 

Propozice vozatajské soutěže

Obě vozatajské soutěže jsou přístupné pro jedno i dvojspřeží s povozy bez omezení. Ráno při prezentaci bude změřen rozchod kol a překážky pak budou upraveny na šířku rozchodu kol + 30 cm. U vozatajů mladších 18ti let je povinná tříbodová jezdecká přilba, která musí být řádně zapnuta vždy, když sedí na kočáře.

Vozatajský honební parkur pro juniory

soutěž otevřena pro jedno i dvojspřeží vedená juniorem do 16let, přísedící musí být dospělá osoba. Pro vozataje je povinná tříbodová bezpečnostní přilby.

Vozatajský honební parkur pro seniory

soutěž otevřena pro jedno i dvojspřeží. Oděv vozataje – společenský včetně pokrývky hlavy.

Ve vozatajských soutěžích bude odměněno prvních šest kokardou a první tři věcnými cenami.

Ceny pro vítěze: prvních šest bude odměněno kokardou a první tři věcnými cenami

 

Ubytování:

Ubytovna vedle výstavního areálu : 2-4 lůžkové pokoje, 250,-Kč/noc, tel.: 608840449

Možnost postavit vlastní stan, nebo karavan v areálu výstaviště bez poplatku.

Ustájení: Zastřešené boxy s voděvzdornou překližkou . Možno využít od pátku do neděle-cena 1.300,-Kč/box,

                 nezastřešené, celokovové boxy-cena 600,-Kč.Vodu, stelivo a seno zajistí pořadatel zdarma.

Objednávky boxů pouze do 3.8.

Vlastní ohrady nebude možné stavět

__________________________________________________________________________________

Startovné výstava:

Za jednoho poníka + katalog 300,-Kč

Za každého dalšího poníka 200,-Kč

Hříbě pod matkou 100,-Kč

Startovné ostatní soutěže: 200,-Kč za start

Inzerce v katalogu výstavy:

Označení „pony na prodej“ 0,-Kč

Řádková inzerce nepřesahující 150 znaků 150,.Kč

Půlstránkový inzerát 300,-Kč

Celostránkový inzerát 600,-Kč

Veterinární podmínky:

Před vyložením koní bude provedena veterinární přejímka. Kůň byl vakcinován dle vakcinačního schématu udaného výrobcem vakcíny a je v imunitě proti influenze (chřipce koní). Poslední vakcinace byla provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu. Kůň od 12 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii; vyšetření nesmí být starší 12 měsíců. Kůň nebyl 30 dnů před odběrem vzorků k laboratornímu vyšetření alergologicky vyšetřen. Neplatí pro hříbata pod matkou. Koně nesplňující vet. podmínky stanovené KVS, nebudou vpuštěni do areálu.

__________________________________________________________________________________

Informace : Pavel Blažek, mob.: 603 526 446, trawelstud@email.cz,

Štichovice 29,331 41 Kralovice,

online přihláška: http://www.welsh.cz/prihlasky-na-akce/prihlaska-plasy/

Uzávěrka přihlášek 3.8.2019 !!!

Po tomto termínu nebudou dohlášky přijímány, ani na místě.

Poplatky prosím uhraďte za všechny soutěže(sobota, neděle) do 4.8. složenkou na adresu pořadatele, nebo na účet číslo: 670100-2205107601/6210. Variabilní symbol uveďte číslo telefonu. Bez uhrazení startovného do tohoto termínu, nebude přihláška přijata !!!

Výstava se bude řídit podle : pravidel výstavnictví schválených ČSCHVK, pravidel pro posuzovatele, stevardy, hlasatele a vystavovatele schválených ČSCHVK, výstavním řádem  SCHSHP a těmito propozicemi.