Výběr a test slovenského teplokrevníka-cs proběhl ve dnech 8.-10.11.2019 v Hradišťku u Sadské za skutečně nepříznivého počasí. Mladých hřebců přihlásili majitelé 21, sedm jich bylo vybráno. Oprávnění k plemenitbě pro rok 2020 v rámci PK cs získali hřebci : CS DIDIÉR (Diarado x Voltaire) chov. Sporthorse s.r.o. Týn nad Vltavou, maj. Zdeněk Hruška, holštýnský CODARCO (Cornet Obolensky x Darco), chov. a maj. Ing. Jiří Mayer, ČT CANTOS (Casino Grande x Corlensky G) chov. a majitele Zdeňka Hrnčíře, belgický ROMEO VAN HET ROZENVELD (Leandro VG x Va-Vite), majitelů manželů Hanákových z Pernarce, belgický DUKE HTW Z  (Diamant de Semilly x Charakter) maj. Ing. Milan Pěchouček, belgický RYTHMIC DK (Diamant de Semilly x Larimar), maj. Ondřej Nágr a CS KENNY DK (Kannan x Berlin) chov. a maj. Dana Kováčová. Didiér a Kenny budou k dispozici v Týně nad Vltavou, Cantos bude působit v Proseči pod Křemešníkem, Romeo v Pernarci, Rhytmic DK v Mariánských Lázních a Duke HTW pravděpodobně působit v chovu nebude.

Test hřebců absolvovalo 6 adeptů. Zvítězil holštýnský Cornessini (Cornet obolensky x Cassini) v majetku Ondřeje Nágra. Dalším vybraným byl holštýnský Cantinoso (Canoso x Lantino) v majetku Sprehe, který byl vybrán i přes nepřesvědčivý výkon na parkuru, kde odmítl poslušnost na skoku číslo jedna. Třetím zařazeným hřebcem se stal Dreux (De Niro x Rhodium) chovatele Ing. Zdeňka Müllera. Další dva majitelé nevybraných hřebců se proti výroku komise odvolali. Rada plemenné knihy jejich odvolání uznala a dodatečně zařadila ještě hřebce Luigi (Comme IL Faut x Verdi) ze stáje Hapax a odchovance hřebčína Zangersheide  Diamond Cavaliera Z (Dominator 2000 x Cavalier) chovu paní Plundrové. Tímto rozhodnutím došlo k částečné destabilizaci svazu a zpochybnění celého testu i výběru. Odvolání podal také jeden ze dvou majitelů starších hřebců, tomu nebylo vyhověno, protože kůň nesplňovat výkonnost.

Test českého teplokrevníka v Písku absolvovalo 6 hřebců, všichni v něm uspěli a mohou působit v chovu. Vítězem se stal Lamaze TN (Grandorado TN x Carthago Z) v majetku Teamu Nijhof. Mezi dalšími vybranými byli Gangster holkovský (Go-On t.S. x Carismo) v majetku ZH Písek, Volis (Volonter-T x Ugano Sitte) chovu Zdeňka Hrnčíře, Leonidas (Lord Weingard x Walzerkönig) chovu Petra Vančury, Ares (Aristo Z x Faraday) v majetku Radka Vitáska a Wrangler ZH (Warness x Apoleon Timpex).

V lednu 2020 se konaly první předvýběry mladých hřebců v Tlumačově a Písku. Při nich mohli majitelé předvést starší hřebce, kteří splňovali výkonnost pro zařazení do plemenitby. V Tlumačově 22.1. bylo vybráno 5 hřebců a 2 odmítnuti. Zařazení získal Carambole RS (Cassini I x Concerto II), Quinnus II (Quidam´s Rubin x Grannus), Chardonney Tcheque (One Cool Cat x Genevale), Polar Ruf (Przedswit Rufa x Cattaro) a Cortydor (Cornet´s Boy x Polytraum).

V Písku komise vybrala 5 ze šesti hřebců. Zařazení získali 2 holštýni od Jiřího Mayera z Ohrazenic, Esman (Darco x Cassini I) a Dartoni (Darco x Clarimo). Zařazení po sportovní výkonnosti dále dostal  A1/1 Teddy Ready (Orten x Entrepreneur) v majetku Šárky Votavové. Dalším vybraným byl český teplokrevník Cortes (Catango Z x Jury) v majetku Jana Stronera z Plzně. A pětici doplňoval ještě oldenburský Come Undone (Clinton I x Grandeur ) v majetku hřebčína Sprehe. Poslední akcí, kde mohli mladí hřebci bojovat o zařazení do plemenitby byl únorový výběr v Písku . Z celkem 24 adeptů jich komise vybrala osm. Tři z nich získali prémii, to znamená zařazení do plemenitby pro sezonu 2020. Ve výběru bezchybným zevnějškem, výbornou mechanikou pohybu a dobrým provedením skoku zazářil Cantos (Casino Grande x Corlensky G) chovu a majetku Zdeňka Hrnčíře z Proseče pod Křemešníkem, který kromě výběru ČT zazářil i u konkurenční plemenné knihy CS. Hřebec je nabízen chovatelům za skutečně rozumný připouštěcí poplatek. Druhým prémiovaným hřebcem byl holštýnský Quintelano (Quibery x Castelan II) v majetku Sandry Tomaidesové. Třetím hřebcem s prémií je Locardo-H (Lordanos x Scyris) chovatele MVDr. Františka Horníka. Úspěch ve výběru zaznamenal také ing. Milan Pěchouček, kterému komise vybrala belgického teplokrevníka Duke HTW Z (Diamant Semilly x Charakter). Mezi vybranné hřebce patřil rovněž Impression (Warness x Phill) od chovatelky Ivety Cepkové z Vysoké Libyně. Dva posledně zmínění hřebci budou moci v rámci PK ČT působit až po absolvování 70denního testu.

text a foto Martina Kůstková