Svaz chovatelů sportovních koní, Hanák Horses a Petra Vraná ve spolupráci se sponzory uspořádali ve Svržně na Domažlicku dne 15.října III.ročník skoku ve volnosti mladých koní.

Kromě nového místa konání pořadatel v letošním roce otevřel  kategorii poníků. Mezi šesti zástupci zvítězila klisnička Narnia vom Vilstal po Van Gogh patřící Michaele Kodadové. S jejími dcerami  klisna Narnia také startovala v celé letošní sezoně, včetně účasti na  OM a MČR. Komise pracovala ve složení ing.Dušan Vantroba, Jiří Mayer, Ivo Kočík a Karel Lacina. Diváky s původy jednotlivých koní seznámila Kateřina Hanušová, zatímco předvádění koní i poníků obstaral Vít Rédl.

Teplokrevní koně, bez ohledu na plemennou příslušnost mohli startovat ve třech kategoriích. Tou první  byli dvouletí, kteří absolvovali skok  do 120cm. Zvítězil belgický hřebec Prins-Qui v.h. Appelsvoordehoff  po hřebci Denzel van ‚t Meulenhof v majetku Erika de Wintera z Belgie, pronajatý stájí Hanák. Prins-Qui  absolvoval soutěž jako přípravu před výběrem hřebců do plemenné knihy  CS. Druhý se umístil valach plemene Zangersheide  Khedira Z po Kafka van Heffinck, patřící stáji Oldstaj ing. Milana Pěchoučka. Zmíněný majitel má dostatek zkušeností s přípravou mladých koní u skákání  ve volnosti , proto mu byla ve Svržně svěřena příprava skokové řady.

Neobsazenější kategorii stali tříletí, kteří skákali do 130cm a majitelé jich dovezli devatenáct. Pět koní příslušelo k ČT a 6 k CS. Zbytek nabízel pohled na německé plemenné knihy, pinto,  AES, Zangersheide a  SF. S výsledkem 8,75 bodu dokončila klisna Vaneloppe chovu a majetku Jitky Polákové z Dolní Lukavice a valach Guilando P, chovu Pavla Zahoře z Horšovského Týna. Klisna získala lepší stylové hodnocení, které jí pomohlo k celkovému vítězství. Oba koně na prvních dvou místech se narodili po hřebci Guidam Sohn, který měl s soutěži celkem 6 potomků. Vaneloppe pochází z matky Valley po Puschkin, která dosáhla ve skákání stupně ST pod Janou Polákovou (Kohoutovou).  Jana na kolbištích rovněž předváděla pravého bratra této klisny Voyagera, jenž dosáhl stejné výkonnosti.Třetí sourozenec, opět po Puschkin jménem Vein startuje v drezuře do stupně L. Posledním synem klisny Voyage je valach Vankley po Radegast. Sama Valley je také chovu Jitky Polákové, narodila se z A1/1 klisny Voyage po Monseigneur , chovu statku Zákupy.  Voyage vyběhla 4x na dráze v dostizích IV.kategorie bez umístění, ale je polosestrou plemenných hřebců Vortex a Valát.

Samotnou vítězku soutěže Vaneloppe mohla veřejnost vidět při celostátním finále tříletých teplokrevných klisen. Druhý umístěný kůň Guilando P. se narodil z holštýnské matky Lady Landgraf po Esteban. Ta už v chovu dala klisnu Lady Lou po Lord Caletto a valacha Drossland P. po Drosselklang II, který se ještě jako hřebec účastnil výběru PK CS. Nyní má za sebou první sportovní sezonu na kolbištích s Janem Zahořem  v sedle. Třetí místo obsadila klisna klisna Tandori po Clin d´Or, z matky Toanna po Monaco, chovatelky Mgr.Kateřiny Vašákové, v majetku Kateřiny Štichové z Hodic. I tato klisna se účastnila celostátního finále tříletých teplokrevných klisen, kde se umístila šestá. Soutěž nabídla pohled na prvního syna hřebce Saciponta  JV, nebo na potomky  klisen, které v oblasti úspěšně startovaly na kolbištích .

Pro čtyřleté požadatel připravil skákání do 140 cm. Mezi sedmi koňmi zvítězila s výsledkem 8,87 bodu klisna plemene Zangersheide Ella Junne Z po Elvis ter Putte, z matky po Burggraaf, v majetku Vladislavě Fencové z Povodí.  Druhý se umístil valach Ultimo, patřící jejímu manželovi Jiřímu Fenclovi.  Český teplokrevník po holštýnském Carpalo, se narodil z holandské matky Unique K po Ahorn, se sportovní výkonností skok S. Valach pochází ze stejné matky, jako klisna Coco Channel (Curier Carilex), úspěšná ze soutěže skákání v Mariánských Lázních. Třetí místo získal už zmíněný hannoverský valach Drossland P. chovu a majetku Pavla Zahoře. 

Martina Kůstková