Soutěž ve skoku ve volnosti čtyřletých klisen, hřebců a valachů

 

  1. Základní ustanovení :

 Pořadatel:  Svaz chovatelů koní Plzeňského a Karlovarského kraje z.s.

   Místo konání : Štěnovický Borek – soutěž proběhne v rámci Oblastní přehlídky hřebců 2018.

   Datum konání : 17.3.2018

   Garant:  Jaroslav Rédl

  1. Podmínky účasti

Tato soutěž je vypsaná pro čtyřleté koně (klisny,hřebce a valachy narozené v čechách u českého chovatele v rámci PK ČT,CS,KK nebo MT.) Soutěž je vypsána pro členy Svazu chovatelů koní Plzeňského a Karlovarského kraje z.s. se zaplaceným členským příspěvkem na rok 2017 i 2018.

Každý zúčastněný kůň musí být řádně přihlášen do stanoveného termínu. Pro konání soutěže je stanovený minimální počet 5přihlášených koní.

  1. Technické podmínky soutěže:

Každý kůň absolvuje předvedení v kroku a v klusu a dvě zkušební a tři hodnocená kola skákání.

 

          Skok ve volnosti :  1.kolo 110 cm

                                       2.kolo 120 cm

                                       3.kolo 130 cm

V každěm kole max. 1 oprava (shození nebo neposlušnost) s odpočtem 2 bodů. Soutěžící kůň nemůže pokračovat výše, aniž by bezchybně absolvoval výšku nižší. Třetí neposlušnost  (celkově) soutěž   ukončuje.

  1. Hodnotící komise:

Hodnotící komise pro oblast je tříčlenná.                                                                          

Každý člen komise hodnotí jednou známkou předvedení (v kroku a v klusu)a každé kolo jednou známkou v rozsahu 1 -10 bodů, v 0,5  bodové stupnici. O vítězi rozhoduje nejvyšší celkový součet známek.V případě rovnosti známek vítězí kůň,který má nejvyšší součet známek ve 3 kole, při shodném výsledku i po této skutečnosti, rozhodne vyšší součet v kole třetím.

Prvních pět umístěných bude odměněno floty a první tři poháry a věcnými cenami..

Pořadí startujících musí být určeno losem.

 

 

  1. Úbor a výstroj:

Každý majitel si zajistí předvedení svého koně.

Předvádí se ve šlušně vypadajícím úboru , ideálně bílé kalhoty, nízká bílá obuv a tmavá mikina –   bunda.

Koně jsou ustrojeni uzdečkou. Bandáže nebo chrániče jsou povoleny.

 

6.Všeobecné údaje:

         Jmenovité přihlášky na adresu :    Jaroslav Rédl, Bernartice 84, 348 02 Bor u Tachova,

                                                 e-mail:    redl.jaroslav@seznam.cz

                                                       tel:    603 146 045

 

           Uzávěrka přihlášek:   13. března  2018

Peněžité plenění : Pro členy SCHČT a SCHKPaKK z.s  klisny 200 Kč, ostatní (valaši, hřebci ) 300,- Kč, pro nečleny 500,- Kč.

                              .

            Prezentace :               Štěnovický Borek    17.3.2018     8:30 – 9:00hod

            Začátek soutěže :      17.3.2018 v 10:00 hod.

             Veškeré náklady spojené s účastí hradí majitel koně!!!

 

  1. Veterinární předpisy :

Dle platných směrnic SVS ČR platnými pro rok 2018, kterými se stanoví veterinární podmínky pro přemísťování koní.

Soutěž je v souladu s řádem ASCHK ČR pro ochranu zvířat při veřejném vystoupení, nebo svodu zvířat  (Čj. 34969/2007-10001 ze dne 4.11.2008).

 

 

                                                                                      Za pořadetele:  Jaroslav Rédl