1. NÁRODNÍ VÝSTAVA VELŠSKÝCH PLEMEN PONY A COB,

                              REGIONÁLNÍ VÝSTAVA SHETLAND PONY a IRISH COB

      

                                                               PROPOZICE

 

Národní výstava je zároveň celostátním svodem klisen a hřebců a výběrem 3 a 4letých klisen a hřebců do          Akceleračního programu (viz Řád PK VELŠSKÝCH PLEMEN PONY A KOB ČR).

__________________________________________________________________________________

Datum konání: 19.8. – 20.8.2017

Místo konání: Plasy, okres Plzeň-sever

Pořadatel: Svaz chovatelů Plzeňského a Karlovarského kraje z.s., Český svaz chovatelů velšských koní, Město Plasy,

Svaz chovatelů Shetland pony, Spolek chovatelů irských cobů ČR

Zahájení výstavy: 19.8. – výstavní kruh A: 10.00hod: Mladý vystavovatel, 12.30 hod: výstava Shetland pony, následně Irish cob

                                        – výstavní kruh B: 10.30hod.: velšská plemena

                                        -svod klisen a hřebců : od 11.00 hod

                               20.8. – 10.00 hod.: výstavní jezdecké a vozatajské soutěže

Veterinární přejímka: MVDr.Masopustová

po oba dny od 9.00 – do 10.30 hod.

Hlasatelka: Dita Frieslová DiS.

Posuzovatelé: Joanna Sheil-Morgan (Dukeshill), Kathy Sheil (Dukeshil), Renata Marková (Markes), Karolína Marková (Markes)

Stevard: Anna van Vuuren, Petr Radkovič, ing.Jan Friesl

 

19.8.2017

 

Výstavní kategorie:

1.WELSH PART-BRED – v této kategorii mohou být vystavována zvířata s prokazatelným podílem

12,5% velšské krve,KVH není omezena.

2.WELSH MOUNTAIN PONY – KVH do 122cm (sekce A)

3.WELSH PONY – KVH do 137cm (sekce B)

4.WELSH PONY OF COB TYPE – KVH do 137cm (sekce C)

5.WELSH COB – KVH nad 137cm (sekce D)

6.SHETLAND PONY – typ standard (pony do 107 cm KVH)

7.SHETLAND PONY – typ mini (pony do 87 cm KVH)

8.IRISH COB

 

Výstavní třídy velšských plemen:

 1. A) KLISNY A VALAŠI 4-LETÍ A STARŠÍ
 2. B) HŘÍBATA POD MATKOU
 3. C) ROČNÍ PONY
 4. D) DVOULETÍ PONY
 5. E) TŘÍLETÍ PONY
 6. F) HŘEBCI 4-LETÍ A STARŠÍ

(V PŘÍPADĚ,ŽE BUDOU V TŘÍDĚ C) NEBO D) MÉNĚ JAK TŘI PONY,BUDOU TYTO TŘÍDY SLOUČENY)

 

Výstavní třídy Shetland pony a Irish cob:

 1. A) HŘÍBATA POD MATKOU
 2. B) ROČNÍ PONY
 3. C) DVOULETÍ PONY
 4. D) TŘÍLETÉ KLISNY A VALAŠI
 5. E) ČTYŘLETÉ A STARŠÍ KLISNY A VALAŠI
 6. F) TŘÍLETÍ HŘEBCI
 7. G) ČTYŘLETÍ A STARŠÍ HŘEBCI

( V PŘÍPADĚ,ŽE BUDOU V TŘÍDĚ MÉNĚ JAK TŘI PONY, MOHOU BÝT TŘÍDY SLOUČENY NÁSLEDOVNĚ: B+C, D+E, F+G)

 

POHÁR CHOVATELŮ – ocenění chovatelů shetlandských pony, sponzorovaná hřebčínem Aslan.

Chovatelé SHP soutěží prostřednictvím koní, které odchovali (vlastnit je může již někdo jiný), a kteří byli předvedeni v dané soutěži během výstavy SHP. V soutěži budou vždy určeni 3 úspěšní chovatelé, kteří budou odměněni pohárem (poháry budou předány přímo chovatelům po vyhodnocení soutěže). Majitel koně obdrží věcnou cenu, keramickou sošku shetlanda (bude předána vodiči koně), koně obdrží kokardu. Startovné za tuto soutěž nebude vybíráno.

Koně musejí splnit tyto podmínky:
1. jde o shetland pony českého chovu, tedy koně narozené v České republice, kdy otcem koně je hřebec s českou licencí a matka koně je klisna zapsaná v české plemenné knize v oddíle HPK a PK.
2. předvádění koně nezískali chovateli toto ocenění v některém z minulých ročníků této soutěže.
3. soutěže se neúčastní koně do jednoho roku(podkobylčata)

Mladý vystavovatel-třída je otevřena pro děti do 16 let , které mohou vystavovat klisny a valachy roční a starší, jehož KVH není vyšší než 148cm. V případě velké účasti se třída rozdělí na mladší a starší.První dva z každé věkové skupiny postupují do finále MV.

 

Další ustanovení:

Koně budou předváděni v kroku a klusu. Mladí pony do dvou let na výstavní ohlávce, klisny a valaši 3 letí a starší na ohlávce nebo uzdečce, hřebci 2 letí a starší pouze na uzdečce. Hříbata pod matkou mohou být předváděna na výstavní ohlávce. Hřebci 4 letí a starší musí vlastnit licenci od WPCS, uznanou alternativu nebo se účastnit svodu hřebců(pouze velšská plemena). V kategorii 6 a 7 se mohou zúčastnit koně s původem i bez původu, registrovaní jako shetland pony, ale pouze s KVH do 107 cm (u koní bez původu je nutné doložit průkaz koně, kde je patrné, že je kůň registrován v ÚEK a registrační číslo).

Posuzovatel má právo vykázat nezvladatelného koně z výstavního kruhu a případně ho diskvalifikovat.

Pokud posuzovatel usoudí, že konkrétní kůň není v adekvátním zdravotním stavu, např. kulhá, může ho umístit

jako poslední v rubrice nebo koně vykázat z kruhu a diskvalifikovat. Rozhodnutí posuzovatele je závazné.

Úbor předvádějícího: vystavovatel musí být ve výstavním ringu vždy vhodně a čistě oblečen. Bičík nesmí být delší než 75 cm.

 

Ceny pro vítěze:

kategorie 1.-5.

První tři umístění v každé třídě budou odměněni stužkami. První dva postupují do dalšího kola o titul šampion a vícešampion kategorie. První a druhý umístěný v kategorii obdrží stužku, první navíc pohár. První a druhý ze tříd postupují do dalšího kola o titul šampiona a vícešampiona hříbat (třída B), mladých (třída C, D, E), dospělých (třída A,F). Šampion hříbat, šampion mladých a šampion výstavy bude odměněn šerpou a pohárem. Šampionáty budou vyhlášeny zvlášť pro kategorie 1-5 a 6-7. Všichni šampion a vícešampion hříbat, mladých a dospělých, postupují do šampionátu výstavy (Supreme šampion).

Kategorie 6.-8.

První tři umístění v každé třídě budou odměněni stužkami. První dva postupují do dalšího kola o titul šampion a vicešampion kategorie. První a druhý umístěný v kategorii obdrží stužku, první navíc pohár. Šampionát mladých SHP -postupují první dva umístění z výstavních tříd A až C v obou kategoriích. Senior šampionát SHP – postupují první dva umístění z výstavních tříd D až G v obou kategoriích. Šampion a vicešampion mladých a dospělých SHP postupují do šampionátu výstavy (Supreme šampion). Šampion a vicešampion kategorie IC postupují do šampionátu výstavy (Supreme šampion).

 

20.8.2017

Výstavní soutěže:

 

Lead rein(poník na vodítku)-třída je otevřena pro děti od 3 do 9 let a pro čtyřleté a starší klisny a valachy s KVH do 130cm

LR-A: pro shetland pony 

LR-B: pro velšská plemena, registrované klisny a valachy 4leté a starší sekce A a B do 122cm. 

LR-C: otevřená třída pro klisny a valachy 4leté a starší do 130cm (mimo účastníků LR-A a LR-B)

Lead rein : děti korektní jezdecký úbor- košile, vázanka, sako, bílé nebo světlé rajtky nebo legíny, tříbodová bezpečnostní přilba, tmavá obuv. Vodič elegantní společenský oděv, u dam nejlépe sukně nebo kostým, pokrývka hlavy např. klobouk nebo buřinka. Vodítko musí být zapnuté do nánosníku, nikoliv do udidla. Pomocné otěže, martingaly, bičíky a ostruhy nejsou u dětí povoleny, bičík nebo výstavní hůlku může mít pouze vodič. Udidlo pouze jednoduché lomené. Bezudidlové uzdění je povolené pouze na vlastní riziko vystavovatele ve třídě LR-B a LR-C. Uzdečka musí mít nánosník, sedlo pouze anglické,

nebo bezkostrové v anglickém typu. Pokud jezdec či vodič koně dostatečně neovládá a ohrožuje tím ostatní účastníky bude z kruhu vyloučen!!!

První dva z každé třídy postupují do finále LR, kde bude udělen titul šampion a vicešampion LR. Šampion a vicešampion LR postupují do šampionátu jezdeckých a vozatajských tříd.

 

First Ridden (Začínající jezdec)-třída otevřená pro klisny a valachy velšských plemen sekcí A, B, C, WPBR a Shetland pony. Zúčastní se pouze poníci 4letí a starší, KVH nesmí překročit 137 cm. Věk jezdce do 12 let, které dovrší v roce konání výstavy. Poníci by měli být ježdění s vhodným stihlovým uzděním (jednoduché jedenkrát či dvakrát lomené stihlo). Bezudidlové uzdění je povolené pouze na vlastní riziko vystavovatele. Pomocné otěže, martingal, bandáže a ostruhy nejsou povoleny, bičík povolen.

Při skupinovém předvádění poníci nesmí cválat, to mohou pouze na požádání posuzovatele při svém individuálním předvedení. Jezdec v jezdeckém úboru (včetně rukaviček). Přilba povinná, uchycená ve 3 bodech.

 

Open Ridden (Otevřená jezdecká třída)-výstavní jezdecká třída otevřená pro klisny, valachy i hřebce velšských plemen všech sekcí, WPBR a Shetland pony, s následujícími pravidly:Zúčastní se pouze koně 4letí a starší, KVH neomezená, rozděleno do kategorií do 137 cm KVH a od 138 cm KVH výše. Minimální věk u jezdců na hřebci: 14 let, které dovrší v roce konání výstavy. Koně by měli být ježdění s vhodným stihlovým uzděním (jednoduché jedenkrát či dvakrát lomené stihlo). Bezudidlové uzdění je povolené pouze na vlastní riziko vystavovatele. Pomocné otěže, martingal, bandáže a ostruhy nejsou povoleny, bičík povolen. Účastníci výstavní třídy Open Ridden nemohou startovat v soutěži First Ridden.

 

Open Driving (Otevřená zápřahová třída)

A: Jednospřeží a dvojspřeží do 128 cm KVH

B: Jednospřeží a dvojspřeží od 129 cm KVH

 Tato třída je otevřena pro klisny, valachy i hřebce, s výjimkou klisen, které mají pod sebou v daném roce neodstavené hříbě. 

Úbor vozataje: povinná vhodná pokrývka hlavy (klobouk, buřinka, cylindr). Povinná přikrývka na kolena, povinné rukavice a bič se šlahounem vhodné délky, oblečení v anglickém stylu: pánové oblek s košilí a kravatou, dámy sukně halenka a sako, nebo šaty a sako, nebo kalhotový kostým a vhodná obuv.

Použití uzdění bez udidla, nebo hackamore není v zápřahových třídách povoleno. Pony musí být zapřažen v korektním postroji, doporučuje se postroj poprsní. Pro jednospřeží a tandem je možné použít kromě dvounápravového i jednonápravový kočár (sulka, gig), u dvojspřeží a čtyřspřeží pouze dvounápravový.

 

Další ustanovení: Šampion a vicešampion LR a první z ostatních tříd postupují do šampionátu jezdeckých a vozatajských tříd.

___________________________________________________________________________________________________

 Sportovní soutěže:

 

Úbor pro jezdecké soutěže: jezdecký úbor dle pravidel ČJF a pravidel výstavnictví schválených ČSCHVK. Pomocné otěže a ostruhy nejsou povoleny. Bezudidlové uzdění je povolené pouze na vlastní riziko, uzdečka musí mít nánosník. Bič povolen.

 

Jízda zručnosti s vodičem-pro děti do 9 let na koni vedeném vodičem, kůň tříletý a starší. Vítězí dvojice s nejvyšším počtem bodů, při rovnosti bodů rozhoduje čas.

Jízda zručnosti bez vodiče-pro jezdce bez omezení, kůň starší tří let. Hodnocení jako u č.1

Trail na ruce-jednoduchá překážková dráha, kde se mohou zúčastnit děti i dospělí a koně bez omezení věku a pohlaví.

 

Ceny pro vítěze:

V jezdeckých soutěžích bude odměněno prvních šest kokardou a první tři věcnými cenami.

 

Propozice vozatajské soutěže

Obě vozatajské soutěže jsou přístupné pro jedno i dvojspřeží s povozy bez omezení. Ráno při prezentaci bude změřen rozchod kol a překážky pak budou upraveny na šířku rozchodu kol + 30 cm. U vozatajů mladších 18ti let je povinná tříbodová jezdecká přilba, která musí být řádně zapnuta vždy, když sedí na kočáře.

Vozatajský honební parkur pro juniory

soutěž otevřena pro jedno i dvojspřeží vedená juniorem do 16let, přísedící musí být dospělá osoba. Pro vozataje je povinná tříbodová bezpečnostní přilby.

Vozatajský honební parkur pro seniory

soutěž otevřena pro jedno i dvojspřeží. Oděv vozataje – společenský včetně pokrývky hlavy.

Ve vozatajských soutěžích bude odměněno prvních šest kokardou a první tři věcnými cenami.

Ceny pro vítěze: prvních šest bude odměněno kokardou a první tři věcnými cenami

 

Ubytování:

Pořadatel nezajišťuje.

Možnost postavit vlastní stan, nebo karavan v areálu výstaviště bez poplatku.

Ustájení: Zastřešené boxy s voděvzdornou překližkou . Možno využít od pátku do neděle-cena 1.300,-Kč/box, od pátku do soboty do 18.00hod.-cena 900,-Kč/box, od soboty od 19.00hod do neděle-cena 600,-Kč

 Nezastřešené, celokovové boxy-cena 500,-Kč.Vodu, stelivo a seno zajistí pořadatel zdarma.

Objednávky boxů pouze do 3.8.

Pořadatel umožní vybudování vlastní ohrady, za poplatek 100,-Kč

____________________________________________________________________________________________________

Startovné výstava:

Za jednoho poníka + katalog 300,-Kč

Za každého dalšího poníka 200,-Kč

Hříbě pod matkou 100,-Kč

Startovné ostatní soutěže: 150,-Kč za start

Inzerce v katalogu výstavy:

Označení „pony na prodej“ 30,-Kč

Řádková inzerce nepřesahující 150 znaků 150,.Kč

Půlstránkový inzerát 300,-Kč

Celostránkový inzerát 600,-Kč

Veterinární podmínky:

Před vyložením koní bude provedena veterinární přejímka. Kůň byl vakcinován dle vakcinačního schématu udaného výrobcem vakcíny a je v imunitě proti influenze (chřipce koní). Poslední vakcinace byla provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu. Kůň od 12 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii; vyšetření nesmí být starší 6 měsíců. Kůň nebyl 30 dnů před odběrem vzorků k laboratornímu vyšetření alergologicky vyšetřen. Neplatí pro hříbata pod matkou. Koně nesplňující vet. podmínky stanovené KVS, nebudou vpuštěni do areálu.

____________________________________________________________________________________________________

Informace : Pavel Blažek, mob.: 603 526 446, trawelstud@email.cz,

Štichovice 29,331 41 Kralovice,

online přihláška: http://www.welsh.cz/prihlasky-na-akce/prihlaska-plasy-2017/

Uzávěrka přihlášek 3.8.2017 !!!

Po tomto termínu nebudou dohlášky přijímány, ani na místě.

Poplatky prosím uhraďte za všechny soutěže(sobota, neděle) do 4.8. složenkou na adresu pořadatele, nebo na účet číslo: 670100-2205107601/6210. Variabilní simbol uveďte číslo telefonu. Bez uhrazení startovného do tohoto termínu, nebude přihláška přijata !!!

Výstava se bude řídit podle : pravidel výstavnictví schválených ČSCHVK, pravidel pro posuzovatele, stevardy, hlasatele a vystavovatele schválených ČSCHVK, výstavním řádem  SCHSHP