ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY VÝKONNOSTI KLISEN POD SEDLEM
ZZV 3L klisen ČT a CS

TECHNICKÉ  ÚDAJE   POŘADATELE:                    

Pořadatel:   Svaz chovatelů koní Plzeňského a Karlovarského kraje, z.s.  –  https://www.schkpkk.cz/schkzc/

Datum konání:  16.09.2021

Místo konání:   Mariánské Lázně

Garant oblasti:  Vraná Petra

Kontaktní osoba:  Rédl Jaroslav, mob: 603146045, Redl.Jaroslav@seznam.cz

                                  Bernartice 84, 348 02, Bor u Tachova

                                 Vraná Petra,mob: 603540747, Petra.Vrana@seznam.cz

                                  Stráž nad Ohří 154,363 01, Ostrov

Technické údaje, přibližný časový program:

Přejímka koní a prezence:   9.00h – 10.00h

Informační schůzka s majiteli klisen:   9.45h – 10.00h

Zahájení skoku ve volnosti:   10.00h

Předvedení pod sedlem:     Následně po ukončení skoku ve volnosti.

Pokud není klisna zapsána v PK ČT, a CS, tak je třeba přijet dřív, a nechat si klisnu zapsat na místě !!!

Pro plemeno ČT bude jmenována komise radou plem. Knihy ČT a pro klisny CS bude komise delegovaná svazem CS. Tedy budou dvě komise.

Všeobecné údaje:

Podmínky účasti: Zkoušky výkonnosti pouze pro 3leté klisny zapsané v PK ČT, CS, KK, Trak., MT

Financování: poplatek za klisnu:  1000,-

Poplatek za ustájení :  600kč/den, (seno,sláma)

Prezence: Po předložení dokladů a zaplacení účastnického poplatku obdrží majitel katalogové číslo klisny (záloha 100 Kč/1 číslo)

Přihlášky: Zaslat e-mailem na:  Redl.Jaroslav@seznam.cz,   Petra.Vrana@seznam.cz

Na přihlášky došlé po uzávěrce nebude brán zřetel!!!

V přihlášce musí být uvedeno jméno a číslo klisny, jméno a adresa majitele nebo držitele, není-li jím majitel a telefonní spojení na majitele či kontaktní osobu.

 Uzávěrka přihlášek  04.09.2021

Veterinární podmínky:

 standardní !!! z celého textu uvádíme především:

„Koně musí být doprovázeni průkazem koně obsahujícím záznamy veterinárního lékaře o provedených zdravotních zkouškách a předepsaných vakcinacích s uvedením data poslední vakcinace, názvu a operačního čísla příslušné vakcíny:
Dále musí být v průkazu uvedeno, že: a) kůň byl vakcinován dle vakcinačního schématu udaného výrobcem vakcíny a je v imunitě proti influenze (chřipce koní). Poslední vakcinace byla provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu, b) kůň od 12 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii; vyšetření nesmí být starší 12 měsíců, c) kůň byl vakcinován proti rinopneumonii koní způsobované koňským herpesvirem (EHV) dle vakcinačního schématu daného výrobcem vakcíny a musí být v imunitě proti tomuto onemocnění nebo kůň byl laboratorně vyšetřen na přítomnost koňského herpesviru metodou PCR ze vzorku výtěru z nosu s negativním výsledkem; toto vyšetření nesmí být starší 10 dnů.

Opatření Covid – 19:

Účastníci i diváci jsou povinni dodržovat opatření COVID-19 a řídit se pokyny pořadatelů.

Poskytované služby :

Podkovářskou a veterinární službu zajišťuje pořadatel, ale neručí za případné úrazy jezdců a koní.

ke stažení:
ZZV_Mar_Lazne_zmena_terminu
prihlaska_ZZV
rozpis_VZ