1. Základní ustanovení:
Pořadatel: Svaz chovatelů českého teplokrevníka a Svaz chovatelů koní Západní Čechy
Místo konání: Štěnovický Borek
Datum konání: 15.9.2016 od 10:00 hod.
Garant oblasti: Petra Vraná

2. Podmínky účasti:
Zkouška je určena pro tříleté klisny, které byly zapsány do PK ČT splňující podmínky zápisu do HPK a PK ČT.
Každý účastník ZZVK musí být do stanoveného termínu řádně přihlášen.
Při prezentaci majitel klisny předloží průkaz o osvědčení původu.

3. Úbor a výstroj:
Úbor jezdce dle pravidel ČJF.
Výstroj koně dle řádu SCHČT.

4. Všeobecné údaje:
Jmenovité přihlášky: email: jkhuncice@volny.cz , tel. 603 593 096
Uzávěrka přihlášek: 13.9.2016
Pěněžité plnění: 700,- Kč/ klisna
Prezentace: do 9:00 hod.
Začátek: 10:00 hod

5. Veterinární předpisy:
Jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS ČR. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné vetrinární doklady v souladu s těmito pokyny.

6. Ostatní ustanovení:
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztráty předmětů a jejich poškození.

Za pořadatele: Petra Jílková