1. Základní ustanovení:

Pořadatel: Svaz chovatelů českého teplokrevníka a Svaz chovatelů koní Západní Čechy
Místo konání: Nebanice
Datum konání: 29.9.2016 od 10:00 hod.
Garant oblasti: Petra Vraná

  1. Podmínky účasti:

Zkouška je určena pro tříleté klisny, které byly zapsány do PK ČT splňující podmínky zápisu do HPK a PK ČT.
Každý účastník ZZVK musí být do stanoveného termínu řádně přihlášen.
Při prezentaci majitel klisny předloží průkaz o osvědčení původu.

  1. Úbor a výstroj:

Úbor jezdce dle pravidel ČJF.
Výstroj koně dle řádu SCHČT.

  1. Všeobecné údaje:

Jmenovité přihlášky: email: Petra.Vrana@seznam.cz, tel. 603 540 747
Ustájení: nebanice@wia.cz, tel. 731 472 316
Uzávěrka přihlášek: 27.9.2016
Pěněžité plnění: 700,- Kč/ klisna
Prezentace: do 9:00 hod.
Začátek: 10:00 hod

  1. Veterinární předpisy:

Jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS ČR. Před  vyložením koní je nutno odevzdat příslušné vetrinární doklady v souladu s těmito pokyny.

  1. Ostatní ustanovení:

Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztráty předmětů a jejich poškození.

Za pořadatele: Petra Jílková