Přítomni: Rédl Jaroslav, Janda Tomáš, Macán Jindřich, Iha, Konvalinková Veronika, Hanzlíková Jana, Březinová Jana.
Omluveni: Jílková Petra, Knor, Donthová.
Hosté-omluveni: Sviták Gusta, Vraná Petra, Jirák Lukáš, Blažek Pavel.
Hosté- přítomni: Ing. Šíma, Kůstková Martina, Ing. Tetzeli, Goetzke Vladimíra, Ing. Březina, Konvalinka.

Program:

1. Korespondence s p. Hlaváčkovou. Záležitost předaná JUDr. Vlachovi. P. Hlaváčková uznala závazek vůči SCHKZC 49.000,- a žádá splátkový kalendář, dále žádost o sečkání do konce února. Číslo bankovního  účtu SCHKZC zasláno p. Hlaváčkové. Do dnešního dne zatím žádná splátka nepřišla. JUDr. Vlach si účtoval 1.089,- Kč.

2. Hodnocení přehlídky klisen s hříbaty. Akce byla velmi povedená stejně jako loni. Tentokrát bez chladnokrevných koní, ale více teplokrevných hříbat. Na předních místech umístěna hříbata plemene Slovenský teplokrevník. Všechna hříbata velice pěkně stavěná s dobrými chody.

3. Návrh na odměňování členů podílejících se na připravování akcí.

Ocenit jubilea a zásluhy členů za propagaci koní ze ZČ doma i v zahraničí, na Valné hromadě, ocenění chovatelů a majitelů koní reprezentujících oblast.

4. Proúčtování cestovného – příspěvek na dopravu koní na akce pořádané svazem.

5. Účast na celostátní přehlídce hříbat Zduchovice – p. Bláhová a p.Štěpánka Pittnerová která se s klisničkou Cassini´s Sun umístila na prvním místě .

6. Hodnocení ZZVK – Štěnovický Borek. Úroveň příprav klisen roste, bohužel malá účast , pouze 8 klisen- 3 Německý jezdecký kůň, 5 ČT.

ZZVK v Nebanicích se zúčastnilo 11klisen ČT a 1 Německý sport.kůň.

Ing. Šíma: Hodnotí vše dobře, připravenost klisen a předvedení dobré, někdy poškození klisny slabším jezdcem. Výtka k reiningovému povrchu v hale. Celkem v evidenci ČR 380 klisen v roce 2011, letos tříleté. Svodu se zúčastnilo 165 klisen, zkoušky vykonalo 189 klisen.

7. Kalendář akcí 2015:

Úborsko- setkání chovatelů koní

Pá. 20.2. 18.00 Valná hromada Benešovice (+ hodnocení, ocenění)

14.3. Štěnovický Borek – Prezentace Hřebců + doprovodný program

16.5. Těžký tah – Zdeslav – Oblastní kolo 4-letých klisen

23.5. Hostouň – 100 let založení hřebčína

5.6.6. Přehlídka 3 letých klisen – Svržno – Březí ???

16.8.  Přehlídka hříbat Bernartice???

17.6. KMK Mariánské Lázně

4.7.  Formanský den Hunčice

22.7.KMK Tachov???

13.17.9. Výk. zkoušky huculských koní Březí – Cunkov??? 3-4 leté klisny a hřebci

září- Mezinárodní výstava – Huculská stuha

23.9. Zkoušky 3 letých  klisen Nebanice nebo Mariánské Lázně???

Propagace: Plakáty, facebook, net, časopisy odborné, regionální tisk.

Proplacení cestovních nákladů na přehlídky a svody, odměny komise, veterinární dohled.

Financování – pořádání výstav, přehlídek. Odměna 800,- Kč pro hodnotitele koní, 5.000,- Kč odměna za propagaci ZPČ oblasti a SCHKZC a fotodokumentaci na akcích paní M. Kůstkové. 2.000,- Kč za správu webových stránek svazu, výrobu plakátů na akce paní Jitce Nekolové.

 

Diskuse: Ing.Šíma – nastínění situace ve firmě Konzulent servis s.r.o. – výpověď služeb ze strany SCHKČT., seznámení členů výboru s finančním řádem a účtováním úkonů SCHKČT.

 

Usnesení:

Schváleno financování 800,-, 5.000,- 2.000,- Kč – dle výše uvedého

Předběžný kalendář plánu akcí na rok 2015.

Pan Rédl pověřen k sepsání dopisu vedení SCHKČT  jako reakci na výpověď firmě Konzulent servis s.r.o. se žádostí o vysvětlení a rozptýlení obav chovatelů z možných problémů.