Prezentace:
Přítomni: 9 členů předsednictva
Omluveni: paní Daniela Donthová, paní Michaela Kodadová
Host: paní Jitka Nekolová poradce v oblasti IT

Program:
1. Včasné přihlašování koní na chovatelské akce pořádané SCHKZČ
2. Zvolení revizní komise, REVIZE
3. Společenská akce VÍTÁNÍ JARA
4. Webové stránky SCHKZČ
5. Školení předvaděčů koní v Bernarticích
6. XVI.Oblastní přehlídka plemenných hřebců a oblastní kolo skoku ve volnosti čtyřletých teplokrevných koní KRUTĚNICE.

ad1)  Včasné přihlašování koní na chovatelské akce pořádané SCHKZČ
Předsednictvo projednalo nedodržování pravidel včasného přihlašování koní na chovatelské akce pořádané SCHKZČ a s tím spojené problémy s dodržením časového harmonogramu. Předsednictvo odhlasovalo pro letošní rok 2013, že chovatelé, kteří přijedou na akci bez předchozího přihlášení, uhradí pokutu ve výši 1000Kč a v dalším roce 2014 již nebudou bez přihlášení na akci připuštěni vůbec.

ad2) Zvolení revizní komise, REVIZE
Předsednictvo zvolilo revizní komisi ve složení:
Daniela Donthová
Ing.Petra Jílková
Marcela Šímová
Revize je předběžně naplánovaná na druhou polovinu března. Termín bude v nejbližší době upřesněn.

ad3) Společenská akce VÍTÁNÍ JARA
Předsednictvo naplánovalo společenskou akci s názvem VÍTÁNÍ JARA, která se bude konat 13.4.3013 ve 20:00 hod. v sále restaurace U Drudíků ve ZRUČI-SENCI u Plzně. Na této akci budou oceněni chovatelé za své úspěchy v roce 2012 a dále pokřtěna hříbata narozená již v letošním roce. Tato hříbata budou prezentována na fotografiích přinesených jejich majiteli.
Předsednictvo srdečně zve všechny chovatele, příznivce SCHKZČ a milovníky koní!!!

ad4) Webové stránky SCHKZČ
Předsednictvo se seznámilo s návrhem nových webových stránek a loga SCHKZČ, na kterých pracuje paní Jitka Nekolová a vybralo jejich novou podobu. Na stránkách se nadále pracuje a již brzy budou uvedeny do provozu. Na provoz stránek byla odsouhlasena předběžně částka 200Kč na registraci domény a přibližně 1300Kč ročně na provozovatele stránek, přičemž tato částka bude ještě upřesněna.

ad5) Školení předvaděčů koní Bernartice
Předsednictvo naplánovalo školení předvaděčů koní pod vedením Jaroslava Rédla ml., který loni absolvoval kurz  předvaděčů koní v Herouticích pod vedením profesionálních vodičů z Německého hřebčince Sprehe. Školení proběhne v Bernarticích v neděli 3.3. 2013. Začátek je naplánován na 11:00 hod. Cena školení je 200Kč.

ad6) XVI.Oblastní přehlídka plemenných hřebců a oblastní kolo skoku ve volnosti čtyřletých  teplokrevnýh koní KRUTĚNICE.
Bylo projednáno technické a organizační zabezpečení  a časový harmonogram celé akce.
Bylo schváleno zakoupení zelených mikin a kšiltovek s logem SCHČT po šesti kusech v ceně dle pokladního dokladu.
Garantem této akce je Jaroslav Rédl.

Další termín schůze byl naplánován na konec měsíce března.