Zápis ze schůze předsednictva 23.1. 2020 v Sulkově

 Přítomni : J. Macán, Z. Knor, V. Iha, J, Šůsová, J. Poláková, T. Janda, J. Rédl

Omluveni : M. Kodadová, P. Vraná, J.Březinová, J. Prokopcová

Hosté: J. Foist, Š. Holubová, P. Blažek

Program :

 Dovyřízení dotace od Lesů ČR pro p. Foista na pořádání Poháru Lesů ČR –

předání hotovosti 50000,- Kč p. Foistovi.

Schválení a vyplacení odměny 5000,- Kč p. Šůsové za přípravu a vyřízení dokladů pro dotace .

Příprava Valné hromady – rozdělení úkolů – prezentace, ozvučení, sál, večeře a atd.

Schválení odměny p. Nekolové – 2500,- Kč za propagaci jarní přehlídky a přehlídky klisen za rok 2018 a 2019.

Seznámení se zajištěním a přípravou XXIII. Přehlídky hřebců s doprovodným programem a farmářskými trhy .

Zapsal :  Jaroslav Rédl

2020_01_23_zapis (pdf)