Zápis ze schůze v Sulkově, dne 11. 12. 2019, 18:00

Přítomni: J. Rédl, Z. Knor, J. Macán, J. Prokopcová (Vanišová), M. Kodadová, J. Šůsová, J. Březinová, J. Poláková

Omluveni (?): P. Vraná, T. Janda, V. Iha

Hosté: L. Březina, P. Blažek, L. Prokopec

Zápis provedla J. Prokopcová

  • zahájení schůze, J. Rédl
  • program pro rok 2020
  1. Valná hromada roku 2020 se uskuteční 7. 2. 2020 (nevolební, volební valná hromada se bude konat až v roce 2021), a to s největší pravděpodobností na Sulkově od 17:00.
  2. Přehlídka plemenných hřebců se uskuteční dne 21. 3. 2020, jako loni budou tématem i farmářské a řemeslné trhy.
  • všichni mohou dávat návrhy na účinkující v doprovodném programu a na vystavující či stánkaře
  1. Výstava tříletých klisen s hříbaty se uskuteční 8. 8. 2020, zda budou vystavovány i klisny čtyřleté a starší je zatím předmětem diskuze.
  2. Národní výstava velšských plemen pony a cob spojená s regionální výstavou shetlandských pony v Plasích se uskuteční dne 15. 8. 2020, v roce 2020 bez kategorií pro Irské coby.
  3. Výkonnostní zkoušky ČT se uskuteční dne 10. 9. 2020 ve Štěnovickém borku a 24. 9. 2020 v Nebanicích.
  • Závody chladnokrevných koní pořádané p. Foistem ve spolupráci se SCHK ZČ a smlouvou s Lesy ČR.
  • Odměna hospodářky J. Šůsové za vedení účetnictví a přípravu podkladů pro dotace svazu: 2 500 Kč, schváleno. Odměna J. Šůsové ohledně zpracování podkladů pro Lesy ČR v souvislosti s pořádáním závodů chladnokrevných koní: 2 500 Kč, schváleno.

zapis_schuze_2019_12_11 (pdf)