Přítomni: 8 členů: Redl, Knor, Březinová, Jílková, Janda, Hanzlíková, Kodadová, Iha

Omluveni 3 členi: Macán, Konvalinková, Donthová

 

1. Zhodnocení proběhlých akcí:

Vítání jara –  pan Rédl informoval o průběhu nově zavedené akce pro chovatele. Celou akci označil jako zdařilou a doporučil pokračovat v dalších letech. Dle jeho slov zábava byla výdělečná, vyúčtování doplní do příštího jednání. Výdělek bude použit na Oblastní přehlídku 3letých klisen.

 

Svody

Předseda svazu informoval o průběhu svodů, kde se zúčastnilo celkem 23 z 35 klisen ČT a 8 klisen chladnokrevných plemen. Jako nejlepší svodové místo je opět stanice Zdeslav. U ostatních stanic stále zůstává problém malé účasti klisen.

 

Soutěže chladnokrevných koní 18.5.2013 Zdeslav

Pan Janda předsednictvo informoval o průběhu celého dne. Kladně hodnotil zvýšený zájem chovatelů o tyto soutěže. Dále vyzvihl velký počet soutěžících, kteří splnili kvalifikaci na MČR.

Výsledky a zveřejnění zajistí pí. Jílková.

 

2. Revizní komise

Určení mezního termínu pro revizní kontrolu účetnictví: do 5. 7. 2013

 

3. Oblastní výstava 3letých teplokrevných klisen 5. 7. 2013

Předsednictvo se shodlo na:

–          výstava bude otevřena pro VŠECHNY teplokrevné klisny

–          pro celostátní přehlídku postoupí první 3 klisny plemene ČT

–          garantem: pan Redl a Dvůr Svržno

–          účastnický poplatek:  členi SCHKZČ A SCHČT – ZDARMA

nečleni – 300 Kč

–          majitelé 3letých klisen ČT budou obesláni s pozvánkou, zajistí pan Rédl

–          možnost ustájení koně i den předem, možnost ubytování –  nutno objednat předem: Michaela Kodadová Telefon: +420 777 231 549.

Cena 100 Kč/box.

–          Během celého dne bude k dispozici elektrický býk a trampolína.

–          Doprovodný program – zajistí pí. Kodadová

–          Komise: budou osloveni: Vraná, Sviták, Perníček nebo Peller, praktikant Březinová

–          prezentace na akci: pí Rédlová …………………., nebo pí Jílková 603593096 jkhuncice@volny.cz

–          hlasatel: pan Rédl

–          propagace akce:

Březinová- zajistí reklamu v tisku a na internetu

Oslovení Jitky Nekolové o vytvoření plakátu.

–          Zpestření programu SKOK VE VOLNOSTI 3letých klisen

  • Soutěž hodnocena zvlášť
  • Otevřena pro všechny teplokrevné klisny
  • Skok jen do 1 m
  • Věcná cena pro VŠECHNY KLISNY – garantem pí Kodadová Dvůr Svržno
  • Komise stejná jako na výstavu

–          profesionální předvaděč k dispozici – proti finanční úhradě

 

Školení předvádění koní 4. 7. 2013 od 17 hod:

  • Pro předvaděče klisen možnost zúčastnit se proškolení předvádění klisen pod vedením Jaroslava Rédla ml., přímo v areálu Dvůr Svržno. Účastnický poplatek 200 Kč.
  • Předsednictvo doporučuje i jako dobrý nácvik klisny na výstavu v cizím prostředí.

 

4. Výstava a zkoušky základního výcviku chladnokrevných koní 20. 7. 2013 na Filipově Hoře

Pan Janda seznámil předsednictvo s plánovanou akcí. Předpokládaný počet je 10 klisen.

 

5. Výstava hříbat  – Bernartice

Předsednictvo schválilo termín akce 17. 8. 2013

Jako moderátor bude osloven: Ing. Šíma

Jako hodnotící komise: ze SCHČT pro všechna plemena

Otevřená výstava pro všechna plemena

Kategorie:       Teplokrevní

Chladnokrevní

Malá plemena

Ostatní