17.00 hod. Zahájení – z důvodu nepřítomnosti 50% členů jednání VH odloženo dle stanov o 1 hodinu
18.00 hod. Zahájeno jednání VH s přítomnými 32 členy 
Volba přesedajícího – Zdeněk Knor
Volba zapisovatele – Jana Březinová
Volba komise mandátové – Vanišová, Nekolová
Volba komise revizní – Ing. Tetzeli, Bláhová
Volba komise návrhové – Pánková. Holubová
Volba komise volební – Smetana, Pihávková

Zpráva o činnosti Svazu za rok 2020 – Jaroslav Rédl
 – poděkování celému výboru za dosavadní činnost
– zrušení přehlídky hřebců s doprovodným programem 
– zkoušky chladnokrevných koní Blovice – Davídková, Dufek- čtverylka koní z chovu Blovice
  vítězní koně nominovaní na celostátní přehlídku do Pardubic
– Spálené Poříčí – výstava klisen s hříbaty všech plemen a tříleté klisny ČT
  vítězní koně nominace na celostátní přehlídku
– Plasy – přehlídka Velšských plemen pony, Cob, shetlandský pony 
– Výkonnostní zkoušky klisen – Štěnovický Borek, Nebanice – nekonaly se
– Výkonnostní zkoušky klisen – Mariánské Lázně –  11 klisen
– Zhodnocení uplynulých čtyř let volebního období
  zvýšení počtu členů z 60 na 65

Zpráva o činnosti svazu chladnokrevných koní – pan Janda Tomáš
– výstava a zkoušky Blovice – Maršálek, Zasadil, Novotný. Všechny klisny ve zkoušce uspěly. Vítězná klisna paní Kašparové.
– celostátní výstava Pardubice – vítězná klisna paní Richtrové.

Zpráva svazu ČT a Slovenský teplokrevník- Petra Vraná
Situace v ČT je nepřehledná a žalostná. 
ČT SVAZ – Kozák předseda – přijatý pod ASCHK
Svaz chovatelů českého teplokrevníka – Boušková – svolaná konference 3.8.2021 Zduchovice
Slovenský teplokrevník – zakladatel Ing. Muller zemřel, nový předseda Hruška, svaz funguje.

Zpráva PONY – Blažek Pavel
– výstava Plasy dvoudenní – zahraniční posuzovatel. v roce 2021 bude výstava třídenní. V pátek výkonnostní zkoušky, soutěže pro děti. So a ne výstava všech plemen pony – zahraniční posuzovatelé.

Zpráva – Svaz chovatelů koní Kinských – Březinová Jana
– VH pořádaná až při NPKK poslední víkend v srpnu, odpoledne tradiční Slavnosti koní. Zkoušky klisen a hřebců, zvýšení populace klisen na 370 a narodilo se 19 hříbat v PK KK . V chovu působí cca 20 hřebců. Celá roční činnost  je zaznamenaná v Publikaci chovu koní Kinských.

Návrh akcí pro rok 2021:
16.7. Zdeslav – zkoušky chladnokrevných koní, výstava
7.8. Svržno – přehlídka klisen s hříbaty, tříleté klisny
13.14.15.8. – Plasy – výstava Velšských pony, Cob, shetland
14.9. – Mariánské Lázně – Výkonnostní zkoušky tříletých klisen + zápis klisen do PK – člen rady ČT
11.9. Horšov – chladnokrevní koně

Knor, Šůsová – podaný návrh na zvýšení členských poplatků na 500,- Kč = jednohlasně odsouhlaseno VH

Zpráva o hospodaření za rok 2020 – Jana Šůsová

Návrh rozpočtu 2021 – Jana Šůsová

Společná večeře

Návrh způsobu voleb – Tajné hlasování

Návrh kandidátů a jejich představení:
Pavel Rittich, Zdeněk Knor, Petra Vraná, Jana Šůsová, Jana Březinová, Miroslav Iha, jindřich Macán, Pavel Blažek, Jana Vanišová, Michaela Kodadová, Jiří Foist, Jiří Smetana, Barbora Bláhová, Vladislava Davídková, Jaroslav Rédl, Jitka Nekolová.

Volby – výsledek voleb
Vydáno 32 volebních lístků. přijato 31 platných, 1 neplatný.

Zvoleni: Rittich, Knor, Vraná, Šůsová, Březinová, Iha, Macán, Blažek, Foist, Davídková, Rédl.

Porada nového předsednictva

Oznámení složení předsednictva : Předseda Jaroslav Rédl, místopředseda Zdeněk Knor, ostatní členové.

Diskuze
Petra Vraná – potřeba zvát nové členy do svazu.
Rédl – Poděkování a předání kytice člence výboru za činnost Jitce Polákové, Tomáši Jandovi, Osmdesát let oslavil Sviták Augustýn, Richtrová Svatava za dovoz čtyř klisen s hříbaty na výstavu ve Sp. Poříčí.
Dufek – nutnost zrovnoprávnění všech plemen chladnokrevných koní

Volba delegátů na VH ASCHK v roce 2022:
Rédl, Březinová, Foist, Vraná. Náhradníci: Rittich, Macán = jednohlasně odsouhlaseno VH

Usnesení:  přednesla Březinová Jana
Valná hromada bere na vědomí a schvaluje:
– volbu předsedajícího a zapisovatele
– volbu komisí – mandátové, revizní, návrhové a volební
– zprávu o činnosti Svazu za rok 2020
– návrh akcí pro rok 2021
– zprávu o hospodaření za rok 2020
– návrh rozpočtu pro rok 2021
– návrh způsobu voleb
– návrh kandidátů a jejich představení 
– volby – výsledek voleb, oznámení nového předsednictva
– zvýšení členského příspěvku na 500,- Kč ročně
– volbu delegátů na VH ASCHK 2022
– diskuzní příspěvky