Počet přítomných:
Hosté:
Předsedající: Ing. Tetzeli
Zapisovatel: Březinová Jana
Volba mandátové komise: Procházka, Poláková
Revizní komise: Šůsová Jana, Ing. Tetzeli, Šimáček
Volební komise: Konvalinková, Rédl ml,
Zahájení:: Rédl Jaroslav
Zpráva o činnosti svazu: Rédl Jaroslav
– výbor se scházel dle potřeb a vždy před akcemi
– zhodnocení přehlídky hřebců s doprovodným programem 2016
– byla podpořena akce v Sušici – jízda Sv. Jiří
– zmíněná oblastní schůze ČT
– svody klisen proběhly dle plánu
– výstava tříletých klisen ČT a výstava klisen s hříbaty všech plemen – Roupov – malá účast, vyplacená dotace na dopravu zúčastněných
– výkonnostní zkoušky 3.letých klisen – Štěnovický Borek – 7 klisen, Nebanice – 7 klisen
– prémie pro nejlepší klisny ČT – nejlépe reprezentující svaz ČT
– poděkování členům dosavadního výboru – předání květiny ženám a předání čestného ocenění chovatelům – Janda
– poděkování jezdcům a chovatelům
– podpořena výstava hříbat a klisen slovenského teplokrevníka – Mariánské Lázně
Zpráva o činnosti Svazu chladnokrevných koní – p. Janda
Zpráva – Kodadová
Zpráva – Huculští koně – Ing. Tetzeli
Zpráva o činnosti SCHKK – Březinová
Poděkování výboru a p. Rédlovi – za finanční příspěvek na výstavu Mariánské Lázně – Hanák

Plán akcí 2017:
18.3. – Štěnovický Borek – Přehlídka hřebců s doprovodným programem a skok ve volnosti tříletých klisen ČT
……….- Roupov – Výstava tříletých klisen a klisen s hříbaty všech plemen nar. 2017 a kvalifikace na celostátní přehlídku
……… – Mariánské Lázně – Slovenský teplokrevník
19.20.8. Plasy – Pony
………. – Nebanice – Pony
14.9. – Štěnovický Brorek – Výkonnostní zkoušky tříletých klisen
26.9. – Nebanice – – “ –
……… – Štíhlov – Zkoušky chladnokrevných koní

Zpráva pokladní a účetní Ing. Jílkové
2013 – stav finančních prostředků na konci roku – 50.000
2014 – 122.000
2015 – 103.000
2016 – 131.968
Návrh rozpočtu 2017

Cestovné – 5,-Kč
Odměna za pomoc na akcích 600,- Kč
Odměna komise 800,- Kč
Hlasatel 800,- Kč
Fotograf 1.000,- Kč

Svody:
10.5. M. Lázně
Nebanice
Svržno
11.5. Luhov 10.00
Zdeslav 14.00
?Plzeňsko 17.00

Večeře

Volby : – Kandidátka – počet hlasů
1.Bláhová Barbora – 31 hlasů – nejméně hlasů – neprošla
2.Březinová Jana – 45 hlasů
3.Ing. Iha Vladimír – 45 hlasů
4.Knor Zdeněk – 46 hlasů
5.Kodadová Michaela – 45 hlasů
6.Macán Jindřich – 46 hlasů
7.Rédl Jaroslav st. – 43 hlasů
8.Vraná Petra – 42 hlasů
9.Janda Tomáš – 46 hlasů
10.Poláková Jitka – 43 hlasů
11.Vanišová Jana – 40 hlasů
12.Šůsová Jana – jednohlasně zvolena ve veřejné volbě
Na poradě nového předsednictva byl předsedou zvolen Jaroslav Rédl a místopředseda Zdeněk Knor, Pokladní Jana Šůsová

Volba zástupců na celostátní konferenci ASCHK do Kladrub nad Labem – 27.4. – Koza, Janda, Rédl, Vraná, Březinová, Tetzeli, Cepková
Diskuze

Usnesení: Jana Březinová
Valná hromada schvaluje část předneseného návrhu, který bude doplněn novým výborem:
– o činnosti
– o hospodaření
– návrh rozpočtu 2017
– návrh činnosti pro rok 2017
Dále schvaluje:
– návrh způsobu volby předsednictva
– volbu předsednictva a revizní komise
– předsedou předsednictva byl výborem zvolen Jaroslav Rédl st.
– volbu zástupců na celostátní konferenci SCHK do Kladrub nad Labem – viz výše
– jednohlasnou volbu Jany Šůsové do předsednictva a všemi přítomnými hlasy byla zvolena jako účetní a pokladní svazu

Závěr – Rédl Jaroslav

2017_01_27_zapis_vh (docx)
2017_01_27_zapis_vh (pdf)