ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY VÝKONNOSTI KLISEN POD SEDLEM

TECHNICKÉ  ÚDAJE   POŘADATELE:                    

Pořadatel:   Svaz chovatelů koní Plzeňského a Karlovarského kraje, z.s.  –  https://www.schkpkk.cz/schkzc/

Datum konání:  29. 09. 2020                                                                                        

Místo konání:   Nebanice

Garant oblasti:  Vraná Petra

Kontaktní osoba:  Rédl Jaroslav, mob: 603146045, Redl.Jaroslav@seznam.cz

                                  Bernartice 84, 348 02, Bor u Tachova

                                 Vraná Petra,mob: 603540747, Petra.Vrana@seznam.cz

                                  Stráž nad Ohří 154,363 01, Ostrov

Technické údaje, přibližný časový program:

Přejímka koní a prezence:   9.00h – 10.00h

Informační schůzka s majiteli klisen:   9.45h – 10.00h

Zahájení skoku ve volnosti:   10.00h

Předvedení pod sedlem:     Následně po ukončení skoku ve volnosti.

Všeobecné údaje:

 

Podmínky účasti: Zkoušky výkonnosti pouze pro 3leté klisny zapsané v PK ČT, CS, KK, Trak., MT

 

Financování: poplatek za klisnu:  1000,-

Poplatek za ustájení :  600kč/den, (seno,sláma)

 

Prezence: Po předložení dokladů a zaplacení účastnického poplatku obdrží majitel katalogové číslo klisny (záloha 100 Kč/1 číslo)

 

Přihlášky: Zaslat e-mailem na:  Redl.Jaroslav@seznam.cz,   Petra.Vrana@seznam.cz

 

Na přihlášky došlé po uzávěrce nebude brán zřetel!!!

V přihlášce musí být uvedeno jméno a číslo klisny, jméno a adresa majitele nebo držitele, není-li jím majitel a telefonní spojení na majitele či kontaktní osobu.

 Uzávěrka přihlášek 18.9.2020.

Veterinární podmínky:

 standardní !!! z celého textu uvádíme především:

„Koně musí být doprovázeni průkazem koně obsahujícím záznamy veterinárního lékaře o provedených zdravotních zkouškách a předepsaných vakcinacích s uvedením data poslední vakcinace, názvu a operačního čísla příslušné vakcíny:

– Koně nad 24 měsíců stáří musí být laboratorně vyšetřeni s negativním výsledkem na infekční anemii, vyšetření nesmí být starší 6 měsíců.

– Koně musí být v imunitě proti influenze (chřipce koní) dle vakcinačního schématu stanoveného výrobcem příslušné vakcíny, přičemž poslední vakcinace musí být provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu.“

 

Poskytované služby :

Podkovářskou a veterinární službu zajišťuje pořadatel, ale neručí za případné úrazy jezdců a koní.

 

P Ř I H L Á Š K A ZZV (docx)
informace (pdf)
zzvk_nebanice (docx)