pozorVÝKONNOSTNÍ ZKOUŠKY TEPLOKREVNÝCH KLISEN

!!! POZOR – ZMĚNA TERMÍNU !!!
Nový termín konání zkoušek je 23.9.2013!

Prezentace: 8:30 – 9:30
Začátek: 10:00

Upozorňujeme všechny zájemce, že je potřeba se na zkoušky včas přihlásit (e-mail Redl.Jaroslav@seznam.cz). V případě, že nebude klisna na zkoušku řádně přihlášena, zaplatí majitel navíc smluvený poplatek (dle usnesení předsednictva na schůzi konané 26. 2. 2013 v Úněšově).