V neděli 21.srpna se konala v Roupově na farmě Galloway  přehlídka hříbat, spojená s výstavou tříletých teplokrevných klisen. Komise pracovala ve složení ing. Dušan Vantroba, František Lomský a Jiří Ptáček.
V kolekci chladnokrevných hříbat se představili tři hřebečci a jedna klisnička. Zvítězil norik Ferda po Šumík, z matky 21/881 Dáša po Schram chovatelky Marcely Gargulákové. Druhý se umístil norik Nash po Neugot z Borčic, z matky 11/521 Lucka po Gospe patřící Miladě Řechkové. Třetí skončila klisnička čmb Manka po Baluf, z 24/14 Magda po Max chovatele Václava Maršálka z Javorné.
Teplokrevná hříbata viděli diváci také čtyři. Zvítězila jediná klisnička Scintilla HG po Cassini´s Son-T, z matky Shery Lady HG po Silvio II odchovaná MVDr. Hedou Krügerovou. Druhé místo patřilo hřebci Quaestor po Quaid, z matky Lamia 38/247 po Quoniam II-125 chovatelky a majitelky Dany Kiliánové z Krupky. Třetí místo uhájil hřebeček Lets Go SL po Go-On T.S, z matky La Staluna po Stalypso patřící Susanne Leuchter.
Tříletých teplokrevných klisen hodnotila komise šest. Nejvíce se líbila ryzka Illinois po Caro ZH, z 29/470 Citera po Gidran bernartický patřící Jaroslavu Rédlovi mladšímu. Druhá se umístila plavka plemene německý teplokrevník Miracle Kinská po Quasi Gold MD, z matky Mandy po Daf Ondráš v majetku Jany Březinové. Třetí skončila Scarlett po Vulkán, z matky 14/502 Samanta po Silvio II patřící Haně Ulrychové.
Účast v celostátním finále ve Zduchovicích si vybojovaly klisny Illinois a Scarlett, následované náhradnicí klisnou Ivicara (Caro ZH). U hříbat postoupila klisnička Scintilla HG a hřebečci Lets Go SL a Quaestor.
text a foto Martina Kůstková


hribata_2016_f_500px Propozice

Pořadatel:
Svaz chovatelů koní Západní Čechy

Místo konání:
Galloway Farma Roupov  (hala)

Datum:
21.8.2016 začátek  9:00 hod.

Přihlášky zasílat na email:
Ver.kon12@gmail.com
tel:  723221716

Do přihlášky uvést:
jméno koně
identifikační číslo koně (přední strana průkazu)
matka , otec koně
datum narození koně
majitel a chovatel koně

Uzávěrka přihlášek:
středa 17.8.2016

Výstavní poplatek (startovné):
200,- Kč členové
300,- Kč nečleni

Na výstvě je možno ustájit koně v boxu cena 300kč/box. Box je nutné rezervovat s přihláškou.

Komisaři:
Ptáček, Dušan Vantroba, František Lomský

Veterinární předpisy:
Vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušnému veterinárnímu dozoru veterinární potvrzení pro přepravu obsahující všechny náležitosti (vyšetření krve nesmí být starší 6ti měsíců).

Předvaděči koní musí mít korektní úbor.

Občerstvení zajištěno v areálu.

Ostatní ustanovení:
Pořadatel neručí za úrazy koní, za nehody a onemocnění, za ztráty předmětů a jejich poškození.