Krásný slunečný den přilákal hodně diváků do areálu Chovu koní Svržno, kde paní Michaela Kodadová zajistila jak ustájení vystavovaných klisen, doprovodný program a výborné občerstvení v zahradě i v nedaleké  restauraci a zajistila se svým týmem  zdárný  průběh soutěží.

Všichni jsme  se sešli v teplém letním počasí v příjemném  prostoru jezdecké haly, abychom mohli shlédnout  posuzování tříletých teplokrevných klisen, kterých se nakonec sešlo 14.

Většina klisen byla vzorně připravena i předvedena, jak svými majiteli, tak i zkušenými předvaděči – Jaroslavem Rédlem ml. a Alexem Hermannem.

Komise pracovala v tříčlenném složení Ing. Jan Pellar, Augustin Sviták a Jana Březinová.

Po posouzení jednotlivých klisen komisí, byla každá slovně popsána a bodově ohodnocena předsedou komise Ing. Pellarem, což bylo veřejností velmi kladně hodnoceno.

Vítězkou Oblastní přehlídky tříletých teplokrevných klisen se stala bělka 27/350 TYTO ALBA, čt po 2906 Federweiser z 58/648 Calista Catanga – O, majitel pan  Ing. Straka Vladimír, Němčovice. Druhá byla CORONA SL, plemene NSK po Celesto z Aime, majitelka paní Leuchter Suzane, Milevo. Třetí 21/831 GINA  čt, po 900 Landino z 29/349 Zaka, majitel pan Rédl Jaroslav, Bernartice, čtvrtá klisna 26/292 LORIANA čt po 3017 Koriandr z Leandra maj. Straka Vladislav ml., Němčovice, pátá 25/961 SONATA čt po 724 Puschkin z Farida, maj. Nekolová Jitka, Nezvěstice, šesté místo obsadila 21/832 GRENADINA čt po 900 Landino z 29/152 Pomáda, maj. Rédl Jaroslav, Bernartice.

Zpestřením programu byla diváky velmi pozorně sledovaná soutěž skoku ve volnosti, ve které soupeřilo 13 klisen. Své kvality potvrdila klisna 27/350 TYTO ALBA, chovatele a majitele pana Straky Vladimíra z Němčovic, která zvítězila i v této soutěži. Druhá se umístila FATIMA po 900 Landino z 24/479 Fler Lady, maj. paní Ježková Lenka, Nýřany. Třetí šikovnou klisnou byla VESNA po 2772  Calanthano z 21/310 Vendula, maj. manželé Jitka a Zdeněk Tichých, Těšetiny, Klatovy. Čtvrtá klisna byla PRINCEZNA po 392 Genius-2Blanford z Grenadina, maj. pan Ing. Široký Zdeněk, Útvina. Pátá CORONA SL po Celesto z Aime, maj. Leuchter Suzane, Milevo.  Šestá se umístila VESPER po 2997 Aristo Z z 21/325 Viralta, maj. Rimovská Michaela, Horšovský Týn, sedmou umístěnou klisnou byla 21/381 GINA po 900 Landino z 29/349 Zaka, maj. pan Rédl Jaroslav, Bernartice.

O přestávce mezi soutěžemi se představil plemenný hřebec CARO ZH, po 814 Catango z matky 13/343 Balantines, který stojí na připouštěcí stanici v Bernarticích u Tachova u pana Rédla.  Hřebec se velmi dobře předvedl, ukázal  prostorné chody a ve skoku ve volnosti svůj charakter i ochotu k práci.

Na závěr se patří poděkovat chovatelům a majitelům klisen, kteří připravili své svěřenkyně  na tyto soutěže, jejich snaha byla znát a klisny se předvedly velmi dobře. Dík patří i předvaděčům, dále panu Rédlovi, který celou akci komentoval a uváděl jednotlivé klisny a poděkování patří celému realizačnímu týmu SCHKZČ i všem, kteří se zasloužili o zdárný a důstojný průběh celé akce. Děkujeme i paní Michaele Kodadové  za zázemí v jezdeckém areálu Chov koní Svržno.

J. Březinová

20130705_svrzno