Vážená paní chovatelko, vážený pane chovateli,
dovoluji si Vás pozvat na
Volební valnou hromadu Svazu chovatelů koní Plzeňského a Karlovarského kraje z.s.
která se bude konat dne 27. ledna 2017
v restauraci SPARTA v Sulkově.
Začátek je stanoven na 17:00 hodin
Program Valné hromady:

 • zahájení – přivítání přítomných členů a kontrola dle prezentačních listin počtu přítomných členů pro usnášeníschopnost Valné hromady spolku.
  Nebude-li přítomno 50% členů, bude dle Stanov spolku odloženo jednání Valné hromady o 1 hodinu a zahájena s počtem zúčastněných členů.
 • Volba předsedajícího a zapisovatele
 • Volba komisí – mandátové, revizní, návrhové a volební
 • Zpráva o činnosti Svazu za rok 2016
 • Návrh akcí pro rok 2017
 • Zpráva o hospodaření za rok 2016
 • Návrh rozpočtu pro rok 2017
 • Společná večeře
 • Návrh způsobu voleb
 • Návrh kandidátů a jejich představení
 • Volby – výsledek voleb
 • Porada nového předsednictva
 • Oznámení složení předsednictva
 • Diskuze
 • Usnesení
 • Závěr

Vzhledem k závažnosti této volební Valné hromady Vás co nejsrdečněji zve a upozorňuje na povinnosti řádného člena předsednictvo spolku.

Dále Vás žádáme o zvážení a zaslání případných návrhů kandidátů do předsednictva spolku  na e- mail adresu redl.jaroslav@seznam.cz do 25.1.2017.

Předseda

Jaroslav Rédl

Restaurace SPARTA Sulkov se nachází jeden kilometr od dálničního sjezdu Plzeň-Borská pole směr Domažlice.