Pozvánka na volební valnou hromadu Svazu chovatelů koní Plzeňského a Karlovarského kraje z.s., která se bude konat dne 2.7.2021 restauraci SPARTA v Sulkově.

Začátek je stanoven na 17:00 hodin

Program Valné hromady:

 • Zahájení – přivítání přítomných členů a kontrola dle prezentačních listin počtu přítomných členů pro usnášeníschopnost Valné hromady spolku. Nebude-li přítomno 50% členů bude dle Stanov spolku odloženo jednání  Valné hromady o 1 hodinu a zahájena s počtem zúčastněných členů.
 • Volba předsedajícího a zapisovatele 
 • Volba komisí – mandátové, revizní, návrhové a volební
 • Zpráva o činnosti Svazu za rok 2020
 • Návrh akcí pro rok 2021
 • Zpráva o hospodaření za rok 2020
 • Návrh rozpočtu pro rok 2021
 • Společná večeře
 • Návrh způsobu voleb
 • Návrh kandidátů a jejich představení
 • Volby – výsledek voleb
 • Porada nového předsednictva
 • Oznámení složení předsednictva
 • Diskuze
 • Usnesení
 • Závěr

Vzhledem k závažnosti této volební Valné hromady Vás co nejsrdečněji zve a upozorňuje na povinnosti řádného člena předsednictvo spolku .

Dále Vás žádáme o zvážení a zaslání případných návrhů kandidátů do předsednictva spolku  na e- mail adresu redl.jaroslav@seznam.cz do 20.6.2021

předseda Jaroslav Rédl

 

Restaurace SPARTA Sulkov se nachází jeden kilometr od dálničního sjezdu  Plzeň-Borská pole směr Domažlice

VH 2021 (pozvánka ve formátu PDF)