Valná hromada Svazu chovatelů koní Plzeňského a Karlovarského kraje z.s.

dne 7. února 2020

v restauraci Sparta v Sulkově 17 hod.

VH odročena o 1 hodinu. 

Zahájení:  Jaroslav Rédl, vzpomenutí zemřelých členů a uctění minutou ticha.

Volba předsedajícího a zapisovatele: Předsedající: Ing. Tetzeli, zapisovatel: Březinová

Volba komisí:

Komise mandátová: Prokopcová. Foist 

Komise revizní a návrhová: Nekolová, Pitnerová

Zpráva o činnosti svazu za rok 2019 – přednesl Jaroslav Rédl 

– výbor svazu se schází dle potřeby 7-8x v roce před akcemi. poděkoval členům výboru za činnost pro svaz.

– zvláštní poděkování Janě Šůsové za vedení účetnictví,  hospodaření a vyřízení dotací na akce svazu a celou činnost hospodaření

– výsledky výstav a soutěží 

Zprávy o činnosti zástupců jednotlivých plemen  za rok 2019

– Vraná – ČT situace složitá, podaná zpráva  o pořádaných akcích 2019 , pro rok 2020 vrácení všestrannosti do KMK, PK a  KMK dále povede ASCHK – uznané chov. sdružení.  ČT ve spolupráci s ASCHK vypsal program pro nové a stávající  hodnotitele  ČT ve spolupráci ASCHK. V CS je situace složitá a nepřehledná budoucnost nejistá.

– Kůstková – KMK – fundovaně přednesla zhodnocení KMK, seznámení s výsledky soutěží , s výsledky výběru hřebců pro ČT i CS, kompletní výsledky v Časopisu koně, Jezdectví . Zhotovila katalog hřebců a účastníci VH si jej mohli prohlédnout.

– Březinová – SCHKK – přednesena zpráva o činnosti svazu a chovu koní Kinských za rok 2019 a nástin akcí pro rok 2020 – zpráva  bude zaslaná paní Nekolové mailem

– Fojst – Svaz chladnokrevných koní –  přednesena zpráva za nemocného pana Jandu o chovu a soutěžích chladnokrevných koní

Návrh akcí pro rok 2020 – Jaroslav Rédl – dle kalendáře

Zpráva o hospodaření za rok 2019 – přednesla v zastoupení Šůsové Prokopcová 

Návrh rozpočtu pro rok 2020 – Prokopcová

Návrh a představení kandidátů na konferenci ASCHK – Rédl, Březinová, Sviták, Svoboda – Konference bude v NH Kladruby nad Labem 24.dubna 

Diskuze: Vandrovcová – poděkování svazu za podporu účasti Schirských koní  v Lysé nad Labem.

Usnesení: přednesla Nekolová

Závěr: Rédl