POZVÁNKA

Vážená paní chovatelko, vážený pane chovateli dovoluji si Vás pozvat na  Valnou hromadu Svazu chovatelů koní Plzeňského a Karlovarského kraje z.s. a oblastní schůzi ČT, která se bude konat dne 7. února 2020 v restauraci SPARTA v Sulkově. Začátek je stanoven na 17:00 hodin

Program Valné hromady:
–       zahájení – přivítání přítomných členů a kontrola dle prezentačních listin počtu přítomných členů pro usnášeníschopnost Valné hromady spolku. Nebude-li přítomno 50% členů, bude dle Stanov spolku odloženo jednání Valné hromady o 1 hodinu a zahájena s počtem zúčastněných členů.
–     Volba předsedajícího a zapisovatele
–     Volba komisí – mandátové, revizní a návrhové
–      Zpráva o činnosti Svazu za rok 2019
–      Zprávy o činnosti zástupců jednotlivých plemen  za rok 2019
–      Návrh akcí pro rok 2020
–      Zpráva o hospodaření za rok 2019
–      Návrh rozpočtu pro rok 2020
–      Návrh a představení kandidátů na  konferenci ASCHK
–      Diskuze
–     Usnesení
–      Závěr
–     Společná večeře

 

  • 19:00 hod. členská schůze členů Svazu chovatelů Českého teplokrevníka

 

 Co nejsrdečněji Vás zveme na Valnou hromadu a upozorňujeme, že účast na Valné hromadě je  povinností řádného člena spolku .

Připomínáme zaplacení členského příspěvku na účet spolku č. 107-6836400247/0100 do 31.3.2020.

V případě úhrady složenkou na účet prosíme uvádět jméno a příjmení do zprávy pro příjemce .

Členské příspěvky je možné zaplatit v hotovosti na Valné hromadě nebo Přehlídce plemenných hřebců 21.3.2020 ve Štěnovickém Borku u hospodářky p. Šůsové.

Dále Vás žádáme o  zaslání případných námětů pro činnost Svazu na e- mail adresu redl.jaroslav@seznam.cz do 6.2.2020.

                                                                                                                Předseda – Jaroslav Rédl

 

Restaurace SPARTA Sulkov se nachází jeden kilometr od dálničního sjezdu  Plzeň-Borská pole směr Domažlice

pozvánka VH 2020 (pdf)