POZVÁNKA

Vážená paní chovatelko, vážený pane chovateli,
dovoluji si Vás pozvat na Valnou hromadu Svazu chovatelů koní Plzeňského a Karlovarského kraje z.s. a Svazu chovatelů Českého teplokrevníka,
která se bude konat dne 23. února 2024
restauraci SPARTA v Sulkově.
Začátek je stanoven na 17:00 hodin

Program Valné hromady: –    zahájení – přivítání přítomných členů a kontrola dle prezentačních listin počtu přítomných členů pro usnášeníschopnost Valné hromady spolku. 

                                          –     Nebude-li přítomno 50 % členů bude dle Stanov spolku odloženo jednání Valné hromady o 1 hodinu a zahájena s počtem zúčastněných členů.

                                         –     Volba předsedajícího a zapisovatele 

                                         –      Volba komisí – mandátové, revizní a návrhové

     –      Zpráva o činnosti Svazu za rok 2023

     –      Zprávy o činnosti zástupců jednotlivých plemen za rok 2023

     –      Návrh akcí pro rok 2024

     –      Zpráva o hospodaření za rok 2023

     –      Návrh rozpočtu pro rok 2024

     –      Společná večeře

     –      Návrh a představení kandidátů na konferenci ASCHK

     –      Diskuze

     –     Usnesení

     –      Závěr

Co nejsrdečněji Vás zveme na Valnou hromadu a upozorňujeme, že účast na Valné hromadě je povinností řádného člena spolku.

Připomínáme zaplacení členského příspěvku 500,- Kč na účet spolku č. 107-6836400247/0100 do 31.3.2024.

V případě úhrady složenkou na účet prosíme uvádět jméno a příjmení do zprávy pro příjemce.

Členské příspěvky je možné zaplatit v hotovosti na Valné hromadě nebo Přehlídce plemenných hřebců 19.3.2022 ve Spáleném Poříčí  u hospodářky p. Šůsové.

Dále Vás žádáme o zaslání případných námětů pro činnost Svazu na e- mail adresu redl.jaroslav@seznam.cz do 20.2.2024.

Předseda                                                      

Jaroslav Rédl

Restaurace SPARTA Sulkov se nachází jeden kilometr od dálničního sjezdu Plzeň-Borská pole směr Domažlice

pozvánka v pdf: Pozvanka_VH_SCHKPKK