Přehlídce plemenných koní dne 14.března předcházela ve Štěnovickém Borku oblastní kvalifikace skákání ve volnosti čtyřletých koní plemene ČT.  Po rozlosování pořadí se divákům představilo sedm klisen a jeden valach. Postup na celostátní finále do Tlumačova si vybojovaly klisny : Vítězka Colata-M po Colato R, z matky Delwa po Landos chovatele a majitele Jindřicha Macána z Chudenic, která dokončila s 8,11 body. Na druhém místě s 7,78 body Gina po Drosselklang II,  z Gallera po Faraday, narozená u Oldřicha Bajera z Loučky, v majetku Milana Zyky ze Srbic. Třetí místo patřilo bělce Ulfarina po Majáles, z Ikarka po Landos chovu a majetku Vladislava Dardy z Blovic, ohodnocené 7,22 body. Na účast ve finále stačilo i čtvrté místo klisně Jamping Ratatouille po Jasper´s Boy, z Jagmína po Baxte de Quettehou chovu a majetku Bedřicha Hanáka z Pernarce.

text a foto Martina Kůstková