Soutěž ve skoku ve volnosti tříletých klisen ČT a ostatních teplokrevných plemen

Kvalifikace pro oblast západočeskou 2020

 1. Základní ustanovení

Pořadatel: Svaz chovatelů koní Plzeňského a Karlovarského kraje z.s., Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Místo konání: Spálené Poříčí farma U Bílého domu – kvalifikace proběhne v rámci Oblastní přehlídky tříletých klisen a klisen s hříbaty

Datum konání: 9. 8. 2020

Garant: Petra Vraná, Jaroslav Rédl

 1. Podmínky účasti

Klisny v daném roce tříleté, zapsané v Plemenné knize ČT (PK,HPK) s Osvědčením o původu vydaným  SCHČT (růžové), soutěž se týká koní přihlášených k PK ČT z cizích PK bez možnosti postupu do celostátního finále.

Pro oblastní kolo je tato soutěž vypsaná i pro tříleté koně všech PK zapsaných na území ČR.

Z každé oblasti postupují 3 klisny do finále. Odpovídá garant dané oblasti. Konečnou nominaci do finále schvaluje předsednictvo ČT (chovatelská komise).

Každý kůň musí být řádně do stanoveného termínu přihlášen.

Pro oblastní kvalifikaci je stanovený minimální počet 5ti přihlášených klisen.

 1. Technické podmínky zkoušky
  a) Mechanika pohybu na ruce (krok, klus), koef. 0,4
  b) Skok ve volnosti:
  1. kolo 110 cm
  2. kolo 120 cm
  3. kolo 130 cm koef. 0,6

Soutěž probíhá na skokové řadě dle zkušebního řádu SCHČT (7,2 – 7,5 m), hodnotí se provedení skoku.
Ve finále zkouška b) o 10 cm vyšší.

V každém kole max. 1 oprava (shození nebo neposlušnost) s odpočtem 2 bodů. Soutěžící kůň nemůže pokračovat výše, aniž by bezchybně absolvoval výšku nižší. Třetí neposlušnost (celkově) soutěž  ukončuje.

 1. Hodnocení                 

Ad 1) všichni koně společně

Ad 2) Tři nejlepší klisny postupují do finále.

Klisny, které se umístily ve finále ČR do 3. místa, splňují podmínky Akceleračního programu

 1. Hodnotící komise

Hodnotící komise pro oblast je tříčlenná 

Hodnotí se známkami v rozsahu 1 -10 bodů, v 0,5 bodové stupnici.

V případě rovnosti bodů rozhoduje o umístění vyšší známka v třetím kole zkoušky b.

Pořadí startujících musí být určeno losem.

 1. Úbor a výstroj

Každý majitel si zajistí předvedení svého koně

Předvádí se ve svazovém úboru, bílé kalhoty a nízká bílá obuv

Koně na uzdečce s otěží. Bandáže nebo chrániče jsou povoleny pouze u zkoušky b.

 1. Všeobecné údaje

Jmenovité přihlášky na adresu: Jaroslav Rédl, Bernartice 84, 348 02 Bor u Tachova.   

                                                    e-mail: redl.jaroslav@seznam.cz                                                                                                                                                                                           

                                                     tel. 603 146 045                                  

 

Uzávěrka přihlášek 5. 8. 2020

Peněžité plnění: Pro členy SCHČT a SCHKPKK  klisny 200 Kč, pro nečleny 500,- Kč.

Prezentace: Spálené Poříčí 9. 8. 2020  12:00 – 13:00 hod

Začátek soutěže – předpokládaný : 14:00 hod

Veškeré náklady spojené s účastí hradí majitel koně

 Pro členy SCHČT a členy SCHKPKK bude pořadatelem poskytnut příspěvek na dopravu.

 1. Veterinární předpisy:

Dle platných směrnic SVS ČR platnými pro rok 2020, kterými se stanoví veterinární podmínky pro přemísťování koní.

Soutěž je v souladu s řádem ASCHK ČR pro ochranu zvířat při veřejném vystoupení, nebo svodu zvířat (Čj. 34969/2007-10001 ze dne 4. 11.2008).

za pořadatele

Jaroslav Rédl