Přítomni:
Rédl, Jílková, Březinová, Janda, Iha, Macán, Knor, Kodadová, Hanzlíková.

Omluveni:
Konvalinková

Neomluveni:
Donthová

Hosté:
Ing. Tetzeli, Ing. Březina, Malinová, Křiváčková, Bláhová.


Rédl:
Uvítání přítomných, sdělen  návrh na změnu stanov – členská základna – 193 lidí. Někteří neplní členskou povinnost platit členské příspěvky a účastnit se VH a tím komplikují volby.

Návrh:
Platit členské příspěvky nejpozději do konce dubna – jinak vyloučení člena.
Možnost podat kdykoliv novou přihlášku.

Příprava na VH:
Zajistit zprávu o činnosti SCHKK – Březinová, Chladnokrevná plemena – Janda, Hucul – ing. Tetzeli, Pony – Blažek /Malinová.

O Z N Á M E N O:
VH ČT bude uskutečněna v samostatném termínu – 31.3.2016

Dát na stránky upravené termíny akcí 2016
Pozvánka na VH, změna stanov

Výstava 12.3. Štěnovický Borek:
Jednání s majiteli hřebců – Rédl
Skok ve volnosti – objednání cen – Rédl.
Ozvučení haly – Hladík
Novinka – Formanská jízda – Janda, Jílková
Zajistit prezentaci firem na výstavě – Rédl