Fotogalerie

V kategorii hříbat malých plemen se stal šampiónem Welschský horský pony Trawel Adonis, hřebeček manželů Petry a Pavla Blažkových ze Štichovic u Kralovic. Tento hřebeček má již více ocenění, a to nejen z národní výstavy v Hradci Králové, kde se také stal šampiónem hříbat všech sekcí, ale i z mezinárodní výstavy v Holandsku, které se zúčastnili chovatelé z Francie, Dánska, Belgie a Německa. Zde také vyhrál svoji třídu a stal se i vicešampionem sekce A.
V této kategorii představila své chovatelské výsledky i Ing. Milena Nováková z Málkovic u Pernarce, a to dvě klisničky Shetland – mini typ, a p. Miluše Vráblíková z Petrovic u Nýrska klisničku Niki plemene Hafling.
Další kategorií byli chladnokrevní koně. Zde byl komisí vybrán jako šampión výstavy Norický hřebeček Šípek po otci 1705 Šumík chovatelky Ing. Jitky Pyškové z Klatov-Lub. Tuto kolekci doplňovali ještě klisnička Majda, Českomoravský Belgik pana Václava Maršálka z Pečetína u Klatov, klisnička Háša pana Ladislava Švece z Radostic u Kolince a hř. Šohaj manželů Dufkových z Pasečnice u Domažlic.
Pro kategorii teplokrevných koní byla tato přehlídka kvalifikací na národní výstavu, která se bude konat 6 až 8. 9. ve Zduchovicích u Příbrami v rámci celostátního finále kritéria mladých koní a výstavy tříletých klisen.
Šampiónem hřebečků se stal Gel Beri po 1558 Galandro chovatelky Petry Vrané ze Stráže nad Ohří. Tato chovatelka přivezla ještě dva hřebečky, Guci po 1558 Galandro a Coral po Curier Carilex. Po jednom ještě představili své svěřence Jaroslav Rédl z Bernartic – Icaro po 1449 Caro ZH, p. Gabriela Voráčková z Horšic u Přeštic Larryho po 2997 Aristo a p.Miluše Hajšmanová z Třemošné u Plzně.
Mezi klisničkami se stala šampiónkou kl. Panenka po 2705 Vulkán p. Svatavy Richtrové z Třebčic u Nepomuka, která zde představovala ještě kl. Merapi po stejném otci. Rovněž dvě klisničky představil i Jaroslav Rédl z Bernartic a to kl. Ilinois a Ivicaru, obě po 1449 Caro ZH, a po stejném hřebci předvedl i p. Václav Rédl svojí Carmen.
Pořadatelé Svaz chovatelů koní Západní Čechy a Chov koní Bernartice přejí hodně úspěchů v celostátním finále a těší se na další pořádané akce chovatelů koní, přízeň a návštěvu veřejnosti.

J. Rédl

hribata

Přehlídka klisen s hříbaty 2013

(kvalifikace pro západočeskou oblast – Bernartice)

 

1. Základní ustanovení:

Pořadatel:  Svaz chovatelů českého teplokrevníka a Svaz chovatelů koní Západní Čechy

Místo konání: Chov koní Bernartice, Bernartice,okr. Tachov

Datum konání: 17.8.2013

Garant: Rédl Jaroslav

 

2. Podmínky účasti:

Klisny s hříbaty plemene český teplokrevník – ročník 2013.

Pro účast na celostátním finále se organizují oblastní kola (kvalifikace).

FINÁLE PŘI SKOKOVÉM FINÁLE KMK 6 – 8. 9. 2013 ZDUCHOVICE

Z každé oblasti (kvalifikačního kola) postupuje první umístěné hříbě z kategorie hřebečků a zároveň z kategorie klisniček (druhé popř. třetí umístěné hříbě z každé kategorie se stává náhradníkem). Odpovídá garant dané oblasti.

Konečnou nominaci do finále schvaluje předsednictvo ČT (chovatelská komise).

Každý účastník přehlídky musí být řádně do stanoveného termínu písemně přihlášen.

 

Předsednictvo Svazu chovatelů koní Zpč. rozšířilo tuto přehlídku o klisny s hříbaty všech plemen narozených v roce 2013.

 

3. Technické podmínky přehlídky :

 Klisny s hříbaty jsou předváděny na ruce na obdélníku (krok, klus).

 

4. Ocenění, odměna: 

Kvalifikační kola: 5 nejlépe umístěných v kategorii hřebečků a klisniček – floty, vítězové obdrží pohár a věcné ceny.

 

5. Hodnotící komise:                                                                                                                                                                               

Hodnotící komise pro oblast je tříčlenná, určí ji SCHČT – u ostatních plemen bude přizván jeden poradce pro každé plemeno

Posuzuje se dle ZŘ PK ČT:

– vzrůst, tělesný rámec, korektnost a zdravotní stav na tvrdém podkladu – mechanika pohybu v kroku a v klusu na tvrdém podkladu Hodnotí se dvěma známkami 1 – 10 v 0,5 bodové stupnici.

Pořadí startujících určí pořadatel.

 

 6. Úbor a výstroj:

Každý majitel si zajistí předvedení svých koní.

Pořadatel nabízí možnost chovatelům-majitelům předvedení klisny s hříbětem profesionálními předvaděči.

Předvádí se ve svazovém úboru (tričko, mikina SCHČT), bílé kalhoty a nízká bílá obuv.

Klisny na uzdečce s otěží, hříbátka volně vypuštěna až v prostoru předvádění

 

7. Všeobecné údaje:

Jmenovité přihlášky a žádosti na ustájení koní zasílejte na adresu: 

Jaroslav Rédl , Bernartice 84, 348 02 Bor ,

redl.jaroslav@seznam.cz, tel. kontakt: +420 603 146 045

U klisen ČT je dle ZŘ PK ČT nutný pěti generační původ

S přihláškou, prosím, zasílejte kopii původu klisny, datum narození hříběte, jméno hříběte, pohlaví a jméno otce.

Uzávěrka přihlášek: 13. 8. 2013

Peněžité plnění: 100,- Kč / kůň

Ustájení: montovaný box 200,- Kč                        

Prezentace: 09,00 – 10,00 hod.

Začátek soutěže: po ukončení prezentace plemenných koní

Veškeré náklady spojené s účastí hradí majitel klisny.

 

8. Veterinární předpisy:                

Podle platných směrnic SVS ČR platné na rok 2013, kterými se stanoví veterinární podmínky pro přemísťování koní.

Soutěž je v souladu s řádem ASCHK ČR pro ochranu zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat (čj.34969/2007 – 10001 ze dne 4. 11. 2008).

 

 

                                                                                                              Za pořadatele: