Přehlídka klisen s hříbaty 2020
kvalifikace pro Plzeňský a Karlovarský kraj
Oblastní přehlídka tříletých klisen ČT a ostatních teplokrevných plemen

  1. Základní ustanovení:

Pořadatel:  Svaz chovatelů českého teplokrevníka a Svaz chovatelů koní Západní Čechy

Místo konání Spálené Poříčí, farma U Bílého domu

Datum konání: 9. 8. 2020

Podmínky účasti

2.a.

Klisny s hříbaty plemene český teplokrevník – ročník 2020.

Pro účast na celostátním finále se organizují oblastní kola (kvalifikace).

Z každé oblasti (kvalifikačního kola) postupuje první umístěné hříbě z kategorie hřebečků a zároveň z kategorie klisniček (druhé, popř. třetí umístěné hříbě z každé kategorie se stává náhradníkem).

Konečnou nominaci do finále schvaluje předsednictvo ČT (chovatelská komise).

Každý účastník přehlídky musí být řádně do stanoveného termínu písemně přihlášen.

Předsednictvo Svazu chovatelů koní Plzeňského a Karlovarského kraje tuto výstavu rozšiřuje pro klisny s hříbaty všech plemen narozených v roce 2020

2.b.

Tříleté klisny plemene ČT – ročník 2017

Pro účast na celostátním finále se organizují oblastní kola (kvalifikace)

Z každé oblasti (kvalifikačního kola) postupují první tři umístěné klisny.

Předsednictvo Svazu chovatelů koní Plzeňského a Karlovarského kraje tuto výstavu rozšiřuje pro klisny ročník 2017 všech plemen.

2.c.

Čtyřleté a starší klisny všech teplokrevných plemen

  1. Technické podmínky přehlídky :

 Klisny s hříbaty jsou předváděny na ruce na obdélníku (krok, klus)

  1. Ocenění, odměna: 5 nejlépe umístěných v  každé kategorii – floty, první tři umístění obdrží pohár
  2. Hodnotící komise:

Hodnotící komise pro oblast je tříčlenná, určí ji SCHČT a SCHKPKK u ostatních plemen bude přizván jeden poradce pro každé plemeno

Posuzuje se dle ZŘ PK ČT:

– vzrůst, tělesný rámec, korektnost a zdravotní stav na tvrdém podkladu
– mechanika pohybu v kroku a v klusu na tvrdém podkladu
Hodnotí se dvěma známkami 1 – 10 v 0,5 bodové stupnici.

Pořadí startujících určí pořadatel.

  1. Úbor a výstroj:

Každý majitel si zajistí předvedení svých koní.

Pořadatel nabízí možnost chovatelům-majitelům předvedení klisny s hříbětem profesionálními předvaděči.

Předvádí se ve svazovém úboru (tričko, mikina SCHČT), bílé kalhoty a nízká bílá obuv.

Klisny na uzdečce s otěží, hříbátka volně vypuštěná až v prostoru předvádění

  1. Všeobecné údaje:

Jmenovité přihlášky a žádosti na ustájení koní zasílejte na adresu: 

Jaroslav Rédl, Bernartice 84, 348 02 Bor,

redl.jaroslav@seznam.cz tel. Kontakt: +420 603 146 045

U klisen ČT je dle ZŘ PK ČT nutný pětigenerační původ

S přihláškou prosím zasílejte kopii původu klisny, datum narození hříběte, jméno hříběte, pohlaví a jméno otce.

Uzávěrka přihlášek: 5. 8.2020

Peněžité plnění: 100,- Kč / kůň pro členy Svazu chovatelů koní Plzeňského a Karlovarského kraje  a členy  SCHČT, ostatní 200,-Kč

Ustájení: pro nečleny 200,- Kč                        

Prezentace: 09,00 – 10,00 hod.

Začátek soutěže: po ukončení prezentace.

Veškeré náklady spojené s účastí hradí majitel klisny.

 

  1. Veterinární předpisy:

Podle platných směrnic SVS ČR platné na rok 2020, kterými se stanoví veterinární podmínky pro přemísťování koní.

Soutěž je v souladu s řádem ASCHK ČR pro ochranu zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat (čj.34969/2007 – 10001 ze dne 4. 11. 2008).

 

 

                                                                                                              Za pořadatele:

                                                                                                      Jaroslav Rédl