P Ř I H L Á Š K A

Na ZZV tříletých teplokrevných klisen

 

 

MAJITEL KONĚ:

Jméno:

Adresa:

Telefon:

e-mail:

KLISNA ÚČASTNÍCÍ SE  ZZV  3LETÝCH KLISEN:

Jméno:

Otec:

Otec matky:

Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději   do 8.9.2020 e-mailem na adresu:

 

 

V ……………………………….                                                                       Dne ……………………….. 2020

 

………………………….

Podpis

P Ř I H L Á Š K A ZZV (doc)