Titul šampionky putoval do Chudenic

Neděle 6. července patřila ve Svržně výstavě tříletých teplokrevných klisen oblasti. Té se mohly zúčastnit tříleté teplokrevné klisny, zapsané na jarních svodech.  Přestože v oblasti bylo celkem 33 klisen plemene český teplokrevník, přibližně polovina z nich se svodů vůbec nezúčastnila. Tomu odpovídala i účast na samotné přehlídce. Pět klisen náleželo k plemeni český teplokrevník, tři z celkových osmi k plemeni německý jezdecký kůň. Komise hodnotila ve složení  ing.Jan Pellar, Jaroslav Rédl a Augustin Sviták. V případě klisny Jaroslava Rédla mladšího hodnocení převzala Jana Březinová. Ing. Jan Pellar seznámil diváky s původy jednotlivých klisen a rovněž všechny adeptky veřejně ohodnotil. Majitelé byli seznámeni jak s klady, tak nedostatky svých klisen. Šampionkou oblasti pro rok 2014 se stala klisna Colata M po holštýnském hřebci Colato R, z matky Delwa po Landos. Ta je z chovu Jindřicha Macána z Chudenic, v majetku jeho syna Ondřeje. Druhá se umístila Hope, opět po holštýnském hřebci Landino, z matky Pomáda po Valát-33. Klisnu si předváděl majitel Jaroslav Rédl mladší, který zároveň pomáhal i s předvedením ostatních klisen. Třetí místo získala klisna Avalanche po slovenském teplokrevníku Cyril, z plnokrevné matky Lahti po Najoom. Klisna patří Lence Justichové z Plzně. Všechny tři klisny si zároveň vybojovaly účast na celostátní přehlídce ve Zduchovicích.
Tradičně přehlídku doplnil i skok ve volnosti, kde účast klisen byla pouze na rozhodnutí majitelů a skákalo se pouze na 100cm. Všechny klisny absolvovaly hodnocené výšky ochotně a bez kontaktu s bariérou. Pro ně to tedy byla příjemná zkušenost před výkonnostními zkouškami. Vítězkou se stala německá klisna A Grace Lady po hřebci Colestus, z matky Abbite po Glistan patřící Susane Leuchter z Mileva. Druhá se umístila klisna Avalanche a třetí Colata M.
V doprovodném programu se představil plemenný hřebec Caro ZH při skoku ve volnosti a norický hřebec Kuba s Petrem Procházkou mladším v ukázce ovladatelnosti.

text a foto Martina Kůstková