prehlidka_2015_svrzno.indd

 

1. Základní ustanovení:
Pořadatel:  Svaz chovatelů koní – Západní Čechy
Místo konání: Chov koní Svržno
Datum konání: 6. července 2015
Garant: Jaroslav Rédl + Chov koní Svržno

2. Podmínky účasti:
Přehlídky se mohou zúčastnit klisny, které budou v letošním roce tříleté, jsou zapsané v Plemenné knize ČT (PK, HPK) , v plemenné knize CS , plemenné knize Český trakén a plemenné knize kůň Kinských.
Do celostátního finále postupují 3 klisny ČT, které jsou zapsané v plemenné knize ČT, mají osvědčení o původu vydané SCHČT (růžové) a které se umístily na prvních třech místech.
Každá klisna musí být řádně do stanoveného termínu Přehlídky  přihlášena v souladu s Pozvánkou.

3.Technické podmínky Přehlídky:
exteriér a mechanika pohybu na ruce dle hodnotící tabulky

4. Hodnotící komise:
Hodnotící komise pro oblastní kolo je tříčlenná, určí ji garant.
Hodnotí se známkami v rozsahu 1 – 10 bodů, v 0,5 bodové stupnici .
Pořadí určuje výsledná známka, která je součtem bodového ohodnocení.

5. Nepovinná soutěž skok ve volnosti
Skok ve volnosti:
1. kolo     80 cm
2. kolo     90 cm
3. kolo    100 cm
Soutěž probíhá na skokové řadě dle zkušebního řádu SCHČT  (7,2 – 7,5 m), hodnotí se provedení skoku.
V každém kole je povolena pouze 1 oprava.
Startovní pořadí klisen bude určeno losováním po ukončení prezentace.

6. Ocenění, odměna:
Oblastní kola: 5 nejlépe umístěných klisen – floty, 3 nejlépe umístěné klisny – pohár
Skok ve volnosti: 3 nejlépe umístěné klisny – věcné ceny

7.Úbor a výstroj:
Každý majitel si zajistí předvedení své klisny.
Předvádí se ve svazovém úboru, bílé kalhoty a nízká bílá obuv.
Koně se předvádí na uzdečce s otěží.
Bandáže nebo chrániče jsou povoleny pouze u skoku ve volnosti.

 8. Všeobecné údaje:
Jmenovité přihlášky na adresu: Jaroslav Rédl, Bernartice 84, 348 02 Bor.
Přihlášku je možné zaslat i elektronicky na adresu: redl.jaroslav(zavináč)seznam.cz

Uzávěrka přihlášek je dne 3. července 2015.

Prezentace je od 09:00 hod. do 10:00 hod.

Veterinární přejímka od 09:00 hod do 10:00 hod

Začátek soutěže je v 11:00 hod.

Zápisné: pro členy SCHČT a SCHKZč je stanoveno zápisné 100,- Kč , pro nečleny 200,- Kč.

Veškeré náklady spojené s účastí hradí majitel klisny.

Ustájení :
pořadatel zajišťuje v omezeném množství za úhradu 100,- Kč nutno objednat  předem na tel. 777 231 549 – p. Michaela Kodadová

Ubytování :
nutno objednat na tel. 777 231 549 – p. Michaela Kodadová

9. Veterinární předpisy:
Podle platných směrnic SVS ČR platné na rok 2015, kterými se stanoví veterinární podmínky pro přemísťování koní.
Soutěž je v souladu s řádem ASCHK ČR pro ochranu zvířat při veřejném vystoupení, nebo svodu zvířat (čj.34969/2007 – 10001 ze dne 4. 11. 2008).

Za pořadatele:
Jaroslav Rédl
předseda Svazu chovatelů koní Zpč.

propozice-prehlidka-triletych-klisen-2015 (doc)
propozice-prehlidka-triletych-klisen-2015 (pdf)