VZ TK – 15.9.2016 – Štěnovický Borek

Ohlédnutí za zkouškami klisen ve Štěnovickém Borku
Vedle termínu zkoušek tříletých teplokrevných klisen v Nebanicích, byl ještě jeden den vyhrazen chovatelům z Plzeňského kraje. Ti mohli využít termínu 15.9. ve Štěnovickém Borku. Majitelé dovezli sedm klisen, které hodnotila stejná komise, jako v Nebanicích. Dvě klisny dosáhly akceleračního programu. Zvítězila klisna Jasmine po Jaspers Boy, z matky 29/452 Ushi po Pacific chovu a majetku Jiřího Koukolíka ve Vrbicích. Její otec dosáhl ve skákání stupně ST po Janou Mentlíkovou , matka Ushi dala v chovu tři dcery, z nichž Amálka po Al Campo startuje na západočeských kolbištích. Jasmine dosáhla hodnocení 8,36 bodu. Druhá se umístila holštýnská klisna  Pretty Fleur SL po Cassin, z matky Pretty Cardina po Cardino v majetku Susanne Leuchter z Mileva, hodnocená 8,26 body. Třetí místo patřilo hnědce Desire po Pinot Grigio, z matky Donáta (Diana) po Lanciano v majetku Heleny Písaříkové, který získala 7,88 bodu. Zbývající 4 klisny se narodily po otcích Caro ZH, Flyinge Garibaldi, Regent a Bentley.

text a foto Martina Kůstková