VZ TK – Filipova Hora – 19.7.2014

LST Trhanov byla úspěšná sportovně i pořadatelsky
V krásném prostředí Filipovy Hory na Domažlicku připravila Lesní společnost Trhanov výkonnostní zkoušky a výstavu tříletých chladnokrevných klisen. V sobotu 19. července hodnotila klisny komise : ing.Josef Cerman, ing.Eva Matyšová a Josef Anderle. Předvedeno bylo celkem sedm klisen, po jedné měla plemena čmb a slezský norik, zbývajících pět patřilo k PK norika. V rámci výstavy hodnotila komise u klisen zevnějšek a krok, překvapivě klus součástí hodnocení nebyl. Vítězkou přehlídky se stala klisna Šiška, norička po hřebci Schram, z matky 24-598 Zorka po Nezbeda. Klisna je odchovaná panem Františkem Majerem z Hořákova a patří Václavu Hofmanovi z Božtěčic. Druhá se umístila jediná slezská norička Grapa s Hradčany po otci Brynet, z matky 46-804 Striga po Gosun, patřící Vlastimilu Bretovi z Prahy. Třetí skončila norička Dáša po Schram, z matky 12-237 Dita po Schachen patřící Marcele Gurgulákové mladší z Javorné.
Ve výkonnostních zkouškách se projevila profesionální příprava klisen Lesní společnosti Trhanov, když nejlepší bodové ohodnocení 8,32 bodu obdržela norička Nella po Gone, z 1-906 Fešanda po Schachen, kterou kočíroval Josef Rajšl. Druhé místo s 8,25 body získala už zmíněná Grapa s Hradčany a třetí se umístila jedniná belgička Julina po Max, z 24-695 Jitka po Baron v majetku Václava Sádlíka z Chotěšova u Kolince. Čtvrtá skončila norička Zina s 7,87 po White Tiger, z 26-653 Zuzka po Neugot I-20 v majetku Vlasty Vaníčkové z Kralovic. Pátá byla Dáša s 7,65 body po Schram, šestá Šiška 7,61 body po Schram a sedmá Adélka po White Tiger s 6,92 body.
Na ,,Klicperk´´ se sjelo tradičně velké množství diváků, mezi kterými nechyběl například Jiří Zasadil, Roman Vácha, Jaroslav Straka a další příznivci chladnokrevných koní. Příprava akce ležela na bedrech Jana Randy, Josefa Rajšla a Jany Rajšlové. Výborně připravenou trasu pro samotné zkoušky ocenil i předseda komise ing. Josef Cerman.

text a foto Martina Kůstková