Finále KMK

Září patřilo finálovým soutěžím  seriálu Kritéria mladých koní. To skokové se odehrávalo  4.-6.9. v Písku a drezurní 18.-20.9. v Hradišťku u Sadské. Do  Písku ze západu Čech vyrazili jezdci  Petr Dohnal, Irena Kostová, Václav Nágr a Jan Štětina. Nejvíce se dařilo Janu Štětinovi v sedle holandského hřebce Presley-S (Elvis ter Putte, Eloise d´o po Nonstop), protože hřebec vedení v rámci celé sezony udržel a stal se šampionem šestiletých hřebců a valachů pro rok 2020. Chovatelsky zajímavější však byl čtyřletý valach Wartik (Warness ZH, Riki-Tiki po Jaspis) chovu ing. Evy Mentlíkové a v majetku MVDr. Lenky Macháčkové. Pod Irenou Kostovou absolvoval obě finálová kola bezchybně a v konečném pořadí se umístil na pátém místě. Mladé drezurní koně z oblasti vezla do Hradišťka ing. Eva Šimáčková. Všichni pocházeli z jejího chovu a předváděla je Karolína Šimáčková.  Sedmé místo s valachem Well Done (Homburg, Sunny Queen po Silvio II) obsadila v kategorii čtyřletých hřebců a valachů. Mezi pětiletými klisna Wia (Homburg, Wajana po Waterford) získala páté místo a valach Vivaldi (Lantino, Mekka po Phill)  skončil čtvrtý. Součástí programu při finále KMK byla také přehlídka hříbat a tříletých klisen, doplněná o skákání ve volnosti pro tříleté. Svého hřebečka Come to Me SL (Cornessini , La Staluna SL po  Stalypso) dovezl Vít Rédl . Mezi tříletými klisnami oblast reprezentovala Mionetta (Monaco, Saphira AC po Acordino-T) chovu a majetku Martiny Kotrbové. Klisna obsadila v celostátní přehlídce tříletých klisen českého teplokrevníka krásné třetí místo. V rámci všech přehlídek byl tradičně vidět přední svazový předvaděč Jaroslav Rédl mladší, kterého chovatelé rádi využívají při prezentaci svých koní.


foto: Martina Kůstková